Ders Adı Genel Mekanik
Ders Kodu MKN-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Eşe AKPINAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Pratikte Tüm makineler dönme hareketi yapmakta, dönme hareketini ilerleme hareketine ve ilerleme hareketini dönme hareketine dönüştürmekte olduklarından Öğrencinin Dairesel hareketi kavramasını ve bu sistemler Enerji ve güç aktarımı yaptıkları için İş güç enerji momentum verim gibi kavramları öğrenmesini sağlamak; Tüm makine sistemlerinde aslında basit makinelerden birden fazlasının bir araya gelmesi söz konusu olduğundan elementer olarak basit makineleri öğrenmesini ve bazı parça ya da uzuvları basit makinelerle modellemesini öğretmeye çalışmak; Çalışma hayatında sürekli Isı sıcaklık genleşme olay ve etkileri içinde olunacağından bunların öğrenilmesi ve akışkanların özellik ve davranışlarının bilinmesi gerektiğinden ve gazlar yine hayatın içinde çok önemli bir yer işgal ettiklerinden bir akışkan stratejisi içerisinde öğrenilmesini sağlamak bu dersin içeriğidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Teknolojinin Bilimsel İlkeleri dersinin devamı niteliğindedir. Fizik, cisimlerin dayanımı, statik ve dinamik derslerine dayalıdır. Amaç, öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılarına çıkan teknik problemlere bakışını kolaylaştırmak ve değerlendirme ufku kazandırmaktır. Mühendislik Bilimi dersinin konuları; Makine Tasarımı ve Hidrolik-Pnömatik derslerinde uygulanabilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1)Kullandığımız makine ve aletlerin hareket, sürtünme, enerji kavramlarının ilkeleri 2)Teknik problemlerin bu ilkelerden hareketle çözebilme ve üretici olma vasfı kazanma 3)Çevremizde gelişen fiziksel hadiseleri ve fizik prensiplerinden yararlanarak model
Hafta Konular  
1 Dairesel Hareket
2 Potansiyel-Kinetik Enerji ve Momentum
3 Basit Makineler I (kaldıraç, makara, palanga, eğik düzlem, vida)
4 Basit Makineler II (Dişli çarklar, kayış kasnak, kremayer, diferansiyel çıkrık)
5 Akışkanlar I (temel kavramlar)
6 Akışkanlar II (Basınç, Arşimed Prensibi)
7 Akışkanlar III (Süreklilik, Bernoulli Prensibi)
8 Akışkanlar IV (Pompalar)
9 Isı Enerjisi ve Etkileri I (Termodinamik)
10 Uygulamalar ve arasınav
11 Isı Enerjisi ve Etkileri II (Isı transferi, Sıcaklık, Genleşme )
12 Gazlar
13 İç Enerji, Entalpi I
14 İç Enerji, Entalpi II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) İsmail Çallı, "Deneysel Hidro mekanik", SAÜ Müh. Fak., 1995 2) Durmuş Günay, Alpay Aydemir; "Dinamik", Değişim yayınları, 1998 3) Fethi Halıcı, "Örneklerle Isı Geçişi", Nil Matbaacılık, Nisan 1998, Sakarya 4) Nilüfer Eğrican, Hamra Atılgan, "Termodinamik Problemleri", İTÜ Mak. Fak., 1987 5) Ali Osman Aydın, Vahdettin Sevinç, İ.Ayhan Şengil, "Temel Kimya", Aşiyan yayınları, 2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)