Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu MKN-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Giriş, teknik resmin tanımı ve önemi 2 Teknik resim çizim araçları, resim kâğıtları, ölçekler 3 Yazı ve rakamlar, yazı uygulamaları, çizgi ve çeşitleri, çizgi uygulamaları 4 Geometrik çizimler, çokgen çizimleri 5 İzdüşümler; noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri 6 Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti 7 Tek görünüşlü, iki görünüşlü parçaların çizimi 8 Uygulama 9 Ara Sınav 10 Perspektifin tanımı, çeşitleri, basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi. 11 Kesit alma ve kuralları, Tam kesit, yarım kesit çizimleri. 12 Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri 13 Ölçülendirme kuralları, ölçülendirme uygulamaları, kesit ve perspektiflerin ölçülendirilmesi 14 Uygulama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenciye teknik resim dilinin öğretmek, bu dille nesnelerin görüşlerini çıkarmasını sağlamak, eksik verilen görünüşleri tamamlamak ve görünüşe göre tasarım, tasarıma göre görünüşleri okumasını öğretmektir. Ayrıca nesnelerin yatay ve düşey kesitini almak, ölçülendirme yapmak ve perspektif çizme tekniklerini anlayarak çizmesini sağlamaktır. Böylece öğrencilerin üç boyutlu düşünme, kavrama, bunu kâğıt üzerine aktarma ve kâğıt üzerindeki iki boyutlu çizimleri üç boyutlu analiz etmesi sağlanacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1 Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilme
2 2 Teknik resim kâğıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilme.
3 3 Standart çizgileri çizebilme ve dik-eğik yazı çeşitleriyle yazabilme.
4 4 İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini kullanabilme.
5 5 Temel şekillerin, prizma ve piramitin izdüşüm ve görünüşlerini çizebilme verilen çizimleri okuyabilme.
6 6 Cisimlerin perspektiflerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen perspektifi okuyabilme.
7 7 Cisimlerin kesitlerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen kesit projelerini okuyabilme.
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında genel bilgiler vermek.
2 Teknik resim aletlerini ve antetli A4 kağıdını tanımak.
3 Norm yazı, dik yazı ve teknik resim (antetli) kağıdı tanımlamak.
4 Çizgi çalışmaları.
5 Üçgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen ve dokuzgen gibi geometrik çizimleri yaylar yardımıyla çizmek.
6 Yaylar yardımıyla elips çizimi.
7 Pergel yarımıyla iki daireyi içten ve dıştan teğet yaylar ile birleştirmek.
8 İzdüşüm ve Perspektif, Epür düzlemi.
9 Değişik geometrilerin izdüşümü
10 İzometrik, dimetrik perspektif.
11 Perspektiften üç görünüş çıkarma, kesit görünüşlerin çizimi.
12 Üç görünüşten perspektif çizimi.
13 Ölçülendirme ve yüzey işaretleri.
14 Kesitler, tam kesit, yarım kesit ve ölçeklendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 1
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 20 2 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)