Ders Adı Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Kodu MTA-3223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kalitenin ve tekstilde kalite kontrolün önemi. Tekstil laboratuarlarının yapı ve fonksiyonları, test prensipleri ve karakteristikleri. Tekstilde temel istatistik kavramları. Testlerde ortam rutubetinin önemi, tekstil materyalleri ve rutubet arasındaki ilişkiler. Test için numune alma yöntemleri. Liflere uygulanan fiziksel testler: Elyaf inceliğinin, olgunluğunun, uzunluğunun, mukavemetinin ve diğer fiziksel özelliklerinin testinde kullanılan yöntemler ve test edilen parametrelerin açıklanması. Pamuk elyafının testinde kullanılan modern test yöntemleri: HVI ve AFIS cihazları, parametreler ve sonuçların Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tekstilde kalite kontrolün temellerini ve liflere uygulanan fiziksel test yöntemlerini uygulayarak kavratmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel kalite kavramları ve istatistiksel yöntemlerini kavrar veya hatırlar
2 Genel tekstil test kurallarının kavrar.
3 Tekstil lif özelliklerinin prosesler için önemini kavrar.
4 Tekstil lif özelliklerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemleri kavrar.
5 Kaliteyi artırıcı öneriler geliştirir.
6 Kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi projelerini yürütür
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kalite kontrol kavramları. Tekstil materyallerinin ve ürünlerinin test edilmelerinin sebepleri.
2 Test sonuçlarının güvenilir olması için yerine getirilmesi gereken koşullar.
3 Tekstil testlerinde örnek alma. Ortam neminin tekstil materyalleri üzerindeki etkileri ve ölçüm yöntemleri.
4 Tekstil test laboratuarlarından beklenen özellikler.
5 İplik üretimi için önemli lif özellikleri ve ölçüm yöntemleri.
6 Lif uzunluğu : Önemi ve ölçüm yöntemleri.
7 Lif inceliği: Önemi ve ölçüm yöntemleri.
8 Pamuk liflerinde olgunluk ,olgun olmayan liflerle çalışmanın yaratacağı sorunlar ve olgunluk ölçüm yöntemleri.
9 Liflerin mukavemet ve uzamasına ilişkin temel kavramların açıklanması.
10 Lif ve iplik mukavemeti arasındaki ilişkiler. Tek liflerde ve demet halindeki liflerde mukavemet ölçüm yöntemleri.
11 Elyafta bulunabilecek yabancı maddeler ve ölçüm yöntemleri.
12 Lif Özelliklerinin Ölçümünde Yeni Sistemler:HVI VE AFIS
13 Bir fiziksel tekstil laboratuarına düzenlenen teknik gezi.
14 Sentetik lifler için önemli test parametreleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 2
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 2
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 1
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 2
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 2
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 2
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 2
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 2
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1. Saville, B.P., Physical Testing of Textiles, The Textile Institute, Woodhead Publishing Ltd., 2000, England (ISBN.1855733676). 2. Bona, M., Textile Quality, Comett-Eurotex, Textilia, 1994, Italy . 3. Booth, J.E., Principles of Textile Testing, Butterworths, 1968, England. 4. Tekstilde Fiziksel Testler, Tübitak-Mam Tekstil Enstitüsü, Sagem Müdürlüğü, Yayın No.169, 1999, Bursa. 5. Uster HVI Spectrum, Application Manual, 1999. 6. Uster World Statistics, 2008.
Materyal
Dökümanlar Haftalık konular Power point sunuları ve ekstra dökümanlar olarak öğrencilere verilir.
Ödevler -
Sınavlar 1 Ara sınav + 1 Final sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri