Ders Adı Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu MTA-3217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bir bilimsel araştırmanın amacı; bilimsel araştırmanın kısımları: giriş, gelişme ve sonuç; bilimsel araştırma yapmak için izlenecek yol: ön araştırma, konu seçimi, sınırlandırma, ana hat planı; kaynak toplama, not tutma ve yazım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı 1) Öğrenciye, mezuniyet sonrası yapacağı bilimsel çalışmalar lisansüstü ve doktora için bir temel oluşturmak
No Dersin Kazanımları  
1 Tekniğe uygun araştırma konularını seçebilmek
2 Tekniğe uygun kaynak araştırması yapabilmek
3 Sonuçları analiz edebilmek
4 Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak rapora dönüştürebilme
5 Sunum yöntem ve tekniklerini öğrenebilme,Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi; araştırma, bilim-bilimsel yöntem, bilimsel teknik kavramlarının anlatılması
2 Bilimsel bilgiye erişim, bilgi kaynağı türleri, arama motorları ve indeksler
3 UYGULAMA: Kütüphane ziyareti
4 Araştırma Yaklaşım-Desen ve Yöntemleri (Nitel, nicel, karma araştırma yaklaşımları)
5 Araştırma problemi, problem cümlesi, alt problemler, araştırma konusunun seçimi, konu sınırlandırması, hipotez, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
6 Araştırmada veri toplama araçları (test, anket, görüşme, gözlem, dokümanlar)
7 Araştırmalarda evren ve örneklem, verilerin analizi, geçerlilik-güvenirlik
8 YARILYIL SINAVI
9 Akademik Yazım Kuralları: Araştırma planının (içindekiler) oluşturulması, önsöz, giriş, bölümler, sonuç hazırlama teknikleri
10 ÖDEV: Bir araştırma konusunun seçimi (konu başlığı, problem cümlesi, alt problemler, hipotez, evren ve örneklem) ve araştırma planı oluşturmaları istenir
11 Akademik Yazım Kuralları: Tablolar, şekiller, ve tablo-şekil listeleri, kısaltmalar, kaynaklar listesi
12 Alıntı yapma, kaynak gösterme şekilleri
13 Bilimsel metinleri okuma ve anlama
14 Ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 2
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 2
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 2
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 2
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 2
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 2
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 2
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 2
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK ders notları ve sunumları
Diğer Kaynaklar Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK ders notları ve sunumları
Materyal
Dökümanlar Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK ders notları ve sunumları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri