Ders Adı Stil Danışmanlığı
Ders Kodu MTA-3211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Muazzez ÇETİNER
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Stilin tanımı, moda ve stil ile ilgili kavramların öğrenilmesi, modayı takip ve stil oluşturmada dikkat edilecek unsurlar. Vücut tipleri ve şekillerine, doğru renge uygun giyinmeyi öğrenmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere stilin ne olduğunu anlatmak. Stil oluşturmayı sağlamak. Vücut tipleri ve şekillerine göre giyinmeyi öğretmek. Doğru renge göre giyinmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel vücut şekillerini ayırt edebilir ve önermelerde bulunabilir
2 Temel yüz şekillerini belirleyebilir
3 Kişisel renk tonları belirleyebilir
4 Vücut oranlarına göre giysi önermelerinde bulunur
5 Aksesuar ve giysi kombinleri yapabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Stil ve stiling, imaj danışmanlığı kavramları, moda ve stille ilgili kavramlar
2 Kişisel giyim kodları ve belirgin stiller.
3 Vücut tipleri ve vücut şekilleri Örnekler üzerinden inceleme
4 Vücut Tipine, Şekline ve Ölçülerine Göre Giyinme Erkekler için uygun giyim önerileri
5 Temel renk bilgisi. Renklerin kişiler üzerinde anlam ve etkileri. Renklerin birbiriyle uyumu İş hayatında renk seçimleri
6 Ortama, zamana, mekana ve iş hayatına uygun giyinme özel gün ve davetlerde giyim şekilleri
7 Giysi çeşitlerinin birbirleriyle uyumlu kombinleme şekilleri
8 Giysi çeşitlerinin birbirleriyle uyumlu kombinleme şekilleri
9 Aksesuar çeşitleri, aksesuar ve giysi kombinleme şekilleri
10 Aksesuar çeşitleri, aksesuar ve giysi kombinleme şekilleri
11 Kumaş çeşitleri ve örnek giysiler
12 Moda tasarımcılarından örnek stiller
13 Moda ve stil ikonları
14 Profesyonel yaşamda giyinme şekilleri ve imaj
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 4
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 4
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İmaj ve Stil Koçluğu kitabı
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri