Ders Adı Çağdaş Moda Tasarımcıları
Ders Kodu MTA-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Moda akımları, modaya yön veren ünlü modacılar ve stilleri öğrenebilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Giyimde modanın yeri ve önemini belirlemek ünlü moda tasarımcıları ve moda akımlarını incelemek yeterlilikleri kazandırılacaktır
No Dersin Kazanımları  
1 Çağdaş Moda Tasarımcılarındaki deneysel, özgün ve yaratıcı tasarımları tespit eder.
2 Çağdaş Moda Tasarımcılarındaki çevreci, doğaya ve insana duyarlı çalışmaları keşfeder ve tasarımcı kimliğiyle düşünme yöntemlerini araştırır.
3 Marka olmanın önemini bilir. Markalaşma sürecini ve marka değerini korumanın değerini öğrenir.
4 Çağdaş Moda Tasarımcılarının tasarım özelliklerini inceler
5 İncelediklerini Çağdaş Moda Tasarımcılarını sunum teknikleriyle aktarır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çağdaş moda tasarımcılarının hayatları öğrenilir
2 Çağdaş moda tasarımcılarının hayatları öğrenilir
3 Çağdaş moda tasarımcılarının yapmış oldukları özgün tasarımlarla ilgili araştırma yapılır
4 Çağdaş moda tasarımcılarının yapmış oldukları özgün tasarımlarla ilgili araştırma yapılır
5 Çağdaş moda tasarımcılarının tarzlarıyla hakknda araştırma yapılır
6 Çağdaş moda tasarımcılarının tarzlarıyla hakknda araştırma yapılır
7 Çağdaş moda tasarımcılarının farklı yönleri ve özellikleri öğrenilir
8 Çağdaş moda tasarımcılarının farklı yönleri ve özellikleri öğrenilir
9 Çağdaş moda tasarımcılarının giydirdiği ünlüler öğrenilir
10 Çağdaş moda tasarımcılarının giydirdiği ünlüler öğrenilir
11 Çağdaş moda tasarımcılarının yönettiği markalar.
12 Marka değerinin önemi , Markanın nasıl yönetildiği , markalaşma süreçleri
13 Marka değerini koruma ve kollama hakkında değerlendirmeler
14 Markaya sadakat ve ünlü markalar için kullanılacak iletişim kanalları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 3
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Modanın Tarihi , Cally Blackman
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri