Ders Adı Dokuma Teknikleri
Ders Kodu MTA-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel örgüler,dokuma tekniği,dokumada temel hareketler,sıklık,gramaj dokuma hazırlıktaki bobinleme konularını kapsamaktadır. Dokuma kumaş tasarımı, tema, çıkış noktası, renk ve doku ile birlikte yüzey tasarımına bağlı olarak malzeme, yapı ve dokuma yöntemi (armürlü veya jakarlı) seçimini de kapsamaktadır. Seçim yapma, tasarımcının yaratıcı sürecinde bilgi ve sezgilerini kullanması bakımından çok önemlidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere, temel dokuma ve örme kumaşların üretimi ve özellikleri kapsamındaki temel bilgileri vermektir. Bezayağı , rips , panama , dimi gibi ana örgüler ile ilgili bilgileri kullanabileceği giysilik dokuma tasarımları yaptırılır. Yapılması düşünülen ürünün kullanım alanına uygun malzeme , renk ve teknik yapı belirlenir.
No Dersin Kazanımları  
1 1 Temel dokuma tanıma ve özelliklerini kavrayabilme
2 2 Temel dokuma kumaşları üretiminde kullanılan makineler ve özelliklerini kavrayabilme
3 3 Dokuma kumaş oluşumunu kavrayabilme
4 Kumaş oluşturma teknikleri, örme kumaş ile dokuma kumaş arasındaki teknik ve yapısal farklılıklar
5 Örme kumaş teknolojisi, örme kumaşta desenlendirme teknikleri, dokuma kumaş teknolojisi, dokuma kumaşta desenlendirme tekniklerini içermektedir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kumaş ve özellikleri ile ilgili temel kavramların anlatılması
2 Kumaş ve özellikleri ile ilgili temel kavramların anlatılması
3 Kumaş ve özellikleri ile ilgili temel kavramların anlatılması
4 Temel dokuma kumaşlar ve özellikleri
5 Temel dokuma kumaşlar ve özellikleri
6 Bezayagı türevi örgüler
7 Bezayagı türevi örgüler
8 Dimi türevi örgüler
9 Dimi türevi örgüler
10 Saten türevi örgüler
11 Saten türevi örgüler
12 Temel örme kumaşlar ve özellikleri
13 Temel örme kumaşlar ve özellikleri
14 Temel örme kumaşlar ve özellikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 5
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt 1 (Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları) Prof. Dr. Güngör BAŞER
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri