Ders Adı Giysi Tasarım
Ders Kodu MTA-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tema belirlemek, model geliştirme, örnek ürün hazırlamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenci bu ders sonunda; tema belirleyebilecek, hikâye ve renk panosu hazırlayabilecek ve giysi koleksiyonu oluşturabilecektir. Hazırladığı kadın giysi koleksiyonundan seçtiği herhangi bir modelin artistik ve teknik çizimini yapabilecek, kalıbını çıkarabilecek, örnek bir ürün ve gerçek ürün hazırlayabilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Trend raporu oluşturma ve analiz yapabilmesi
2 Tasarımlarında yaratıcı, yenilikçi ve estetik boyutta, seçtiği konu bütünlüğünde renk, biçim ilişkisi kurabilmesi,
3 Giyim tasarımının temel öğeleri olan renk, doku, kumaş yapısı, kalıp ve üretim yöntemlerini tasarımdan üretime geçiş sürecinde uygulayabilmesi,
4 Üretim aşamasındaki teknik çizimleri hazırlayıp, gerekli iş akışını yapabilmesi
5 Tasarım ve malzeme ilişkisini kurabilmesi
6 Hazırladığı tasarımı ürün haline getirebilmesi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.Sezon moda trendlerini analiz ederek form, kesim, renk, doku ve kumaş araştırması yapılması
2 1.Moda tasarımcılarının farklı sezonlarda tasarladıkları koleksiyonlar hakkında bilgiler
3 1.Giysi çeşitleri ve giysi tasarımı konularında bilgiler verilmesi. Koleksiyon hazırlama süreci hakkında bilgiler
4 1.Giysi tasarımında yaratıcılık ile ilgili bilgiler 2.Giysi tasarımında ilham alma ve araştırma
5 1.Konu ve tema belirleme, araştırma kaynaklarının belirlenmesi, hikaye panosu oluşturma
6 1.Model geliştirme ve modelden model geliştirme, koleksiyon mantığını öğrenerek giysi tasarımları yapma
7 Seçilen modelin artistik çizimini yapmak
8 Seçilen modelin artistik çizimini yapmak
9 Seçilen modellerin teknik çizimlerini ve paftalarını hazırlamak
10 Seçilen modellerin teknik çizimlerini ve paftalarını hazırlamak
11 Seçilen modelin kalıbını hazırlamak
12 Seçilen modelin kalıbını hazırlamak
13 Örnek ürün hazırlamak
14 Gerçek ürün hazırlamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri