Ders Adı Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı
Ders Kodu MTA-3128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hazır Giyim Endüstrisi’nde kullanılan CAD sistemlerinin incelenmesi. Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, serilendirme, kesim planı hazırlama işlemlerinin endüstride kullanılan yazılım programları üzerinde uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Tekstil endüstrisinde oluşturulmakta olan her çeşit tasarımın (dokuma, örme, baskı, nakış, giysi tasarımı, kalıp tasarımı,v.b.) bilgisayar destekli ortamda incelenmesi ve giysi kalıbı oluşturma, model uygulama, kalıpları üretime hazır hale getirme becerilerini endüstride kullanılan yazılım programlarını kullanarak geliştirmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1 CAD-CAM sistemlerinin tekstilde kullanım alanları ve avantajlarını anlayabilme.
2 2 Bilgisayar destekli tekstil tasarımın işlem akışını kavrayabilme
3 3 Hazır giyime yönelik temel giysi kalıpları üzerinde model uygulama aşamalarını bilgisayar ortamında uygulayabilme.
4 4 Endüstride kullanılan yazılım programları üzerinde serilendirme, pastal planı oluşturabilme fonksiyonlarını kavrayabilme.
5 .......
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 CAD-CAM sistemlerinin tekstilde kullanım alanları, avantajları.
2 Cad sisteminin ana birimleri (sayısallaştırıcı-digitizer, çalışma alanı- work station, çizici-plotter)
3 CAD Sistemlerinde parametre ve standart dosyalarının hazırlığı
4 (PDS) Kalıp Tasarım Programında kullanılan menülerin fonksiyonları
5 (PDS) Kalıp Tasarım Programı’nda sıfırdan kalıp çıkartma çalışmaları.
6 (PDS) Kalıp Tasarım Programı’nda pensli üst beden kalıp tasarımı
7 PDS) Kalıp Tasarım Programı’nda pantolon , etek kalıp tasarımları.
8 Kalıp serilendirme yöntemleri
9 Pensli ve örme grubu üst giysilerde kalıp serilendirme örnekleri
10 Pantolon, etek modellerinde kalıp serilendirme örnekleri
11 Bilgisayar destekli pastal hazırlığı yöntemleri
12 Farklı serim tekniklerinde pastal hazırlama kuralları.
13 Örnek pastal hazırlama çalışmaları
14 Örnek pastal hazırlama çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 3
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 3
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 3
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 4
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 2
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Taylor , Patric, 1995 “Giyim Endüstrisinde Bilgisayar”,. The publications of M.E.B.(National Education Ministry) Mete, Yar. Doç Dr. Fatma, 1999, “Bayan Giyiminde Serilendirme”, TMMOB. No: 3 Aldrich, W.(Ed.), 1994 “Cad in Clothing and Tekxtiles” BlackwellScience Ltd., Oxford GGT-GERBER GARMENT TECHNOLOGY INC., 2002, Desin and Manufacturing technology brochure and cd. Lectra Systemes, Assyst Blummer. Konsan Cad web addresses.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri