Ders Adı Çağdaş Moda Eğitimi
Ders Kodu MTA-3124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giyim ve modanın tanımı, temel terimler, Modanın kavramsal analizi, Moda ürünün yaşam dönemleri, Modaya yön veren ünlü modacılar ve stilleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; Giyimde Modanın yeri ve önemini belirlemek ve moda akımlarını incelemek yeterlilikleri kazandırılacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Moda Tasarımı alanındaki tasarım faaliyetlerini (kumaş,materyal,giysi birleştirme teknikleri ile koleksiyon hazırlama) amacına uygun yürütür.
2 .......
3 ........
4 .........
5 .......
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Denim kumaş bilgisi,kumaşa uygulanan yıkama ve dikiş detayları
2 Denim kumaş bilgisi,kumaşa uygulanan yıkama ve dikiş detayları
3 Denim koleksiyon hazırlama
4 Denim koleksiyon hazırlama
5 Spor temaları doğrultusunda koleksiyon hazırlama
6 Spor temaları doğrultusunda koleksiyon hazırlama
7 Askeri tema doğrultusunda koleksiyon hazırlama
8 Askeri tema doğrultusunda koleksiyon hazırlama
9 Dünya modacılarının araştırılması ve koleksiyon hazırlama
10 Dünya modacılarının araştırılması ve koleksiyon hazırlama
11 Koleksiyon çalışmalarında varyant hazırlama
12 Koleksiyon çalışmalarında varyant hazırlama
13 Sezon,tema,renk,kumaş,model oluşturmadan oluşan koleksiyon hazırlama
14 Sezon,tema,renk,kumaş,model oluşturmadan oluşan koleksiyon hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Modaya yön verenler 2009 Color For Modern Fashion 2007
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri