Ders Adı Stilistlik Uygulamaları
Ders Kodu MTA-3122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrenciye ,insan anatomisine uygun model çizebilme,bu çizim üzerinden moda resmi için uygun siluet elde edebilme, basılı görsellerden kopya moda silueti elde edebilme, moda resminde siluet analizi yapabilme, kumaş ve giysi çizimleri yapabilme, geliştirilen giyseleri tamamlayan aksesuarları çizebilme, temel giysi kalıplarını siluet üzerinde anlatabilme, modelden model geliştirebilme, model çizimleri portfolyede sunabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin verilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci,Giyimde modanın yeri ve önemini belirleme,araştırmacı ve yaratıcı yönünü ortaya çıkarabilme siluet üzerinde model oluşturma ve geliştirme yapabilme,yapmış olduğu model çizimlerini uygun şekilde sunabilme
No Dersin Kazanımları  
1 1.İnsan siluetini tanıyabilme
2 2.Moda resminde siluet hazırlayabilme
3 3.Siluet üzerinde giysi modelleri oluşturma ve geliştirme
4 4.Siluet üzerinde giysi modelleri oluşturma ve geliştirme
5 5.Hazırlanan moda resimlerini uygun şekilde sunabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İnsan vücudu çizebilmek
2 İnsan vücudu çizebilmek
3 İnsan vücudu üzerinden moda resmi çizebilmek
4 İnsan vücudu üzerinden moda resmi çizebilmek
5 Basılı görsellerden değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilmek
6 Basılı görsellerden değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilmek
7 Moda resminde siluet analizi yapabilmek
8 Arasınav
9 Moda resminde siluet analizi yapabilmek
10 Kumaş ve giysi çizimleri yapabilmek
11 Kumaş ve giysi çizimleri yapabilmek
12 Modelden model geliştirebilmek
13 Modelden model geliştirebilmek
14 Oluşturulan moda resimlerinin sunumunu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 5
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri