Ders Adı Sunum Teknikleri
Ders Kodu MTA-3117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sunum ve söyleşi kavramları, sözlü ve sözsüz iletişim ögeleri, etkili bir sunum-söyleşi hazırlama aşamaları ile uygulama sırasında karşılaşılacak engeller oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin bir sunumu veya söyleşiyi gerçekleştirirken gerek duyacakları bilgi ile donanımları sağlamaya yöneliktir.
No Dersin Kazanımları  
1 Etkili bir sunum hazırlamak için planlamanın nasıl yapılması gerektiği
2 Sunum sırasında beden dilinin ve sesin etkili kullanımı için yardımcı teknikleri
3 Powerpoint ile slayt hazırlarken yapılması ve yapılmaması gerekenleri
4 İçeriği ve sınırlarını belirleme, konu önceliklendirme ilkeleri, ana mesajı belirleme formülü, hazırlık aşamasında gerekli bilgiler.
5 Etkili ve akılda kalıcı ifade için aktarma teknikleri
6 Sunum korkusu ile baş etmek için uygulanabilecek teknikleri
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sunum teknikleri hakkında temel bilgiler
2 İletişim kavramı
3 Etkili Sunum kavramı
4 İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçlar
5 Yazılı iletişimde etkili sunum yolları
6 Sözlü iletişimde etkili sunum yolları
7 Sunum öncesi sunum mekanı ile ilgili yapılacaklar
8 Sunum esnasında yapılacaklar
9 Beden Dili ve Önemi
10 Dinleyici Psikolojisi
11 Sunumdaki Görsel Materyallerin Analizi
12 Sunumda Sesin Doğru ve Etkili Kullanımı
13 Sunumun sonlandırılması
14 Sunum sonu soruların cevaplanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 2
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 2
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 2
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 1
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 1
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 1
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 1
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 40
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Etkili Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık) 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık)
Diğer Kaynaklar 1. Etkili Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık) 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık)
Materyal
Dökümanlar 1. Etkili Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık) 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri (Detay Yayıncılık)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri