Ders Adı İnovasyon ve Proje Geliştirme
Ders Kodu MTA-3116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İnovasyon ve proje geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnovasyon ve proje geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme
3 Moda ve Tekstil endüstrisinin beklentilerini karşılayabilecek ürün tasarlayabilme becerisi
4 Tasarım sürecini planlayabilme becerisi
5 Yaratıcı problem çözme becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.Tasarım ve İnovasyon kavramları 2.İnovasyon hakkında bilgiler 3.İnovasyon Kavramı, Amacı, İnovasyon Süreci
2 1.Tekstil Tasarımındaki İnovatif Gelişmeler
3 1.Tekstil Tasarımında İnovatif Bir Yaratıcılık Aracı Olarak Lazer Kesim
4 1.Tekstil Tasarımında Proses İnovasyonu Ve Ürün İnovasyonu Açısından Lazer Teknolojisi
5 1.Üç Boyutlu Yazıcılarla Tekstil Ürünlerinin İncelenmesi
6 1.Giyilebilir Teknoloji
7 1.Giyilebilir Teknoloji Çeşitleri 2.Moda Endüstrisinin Giyilebilir Teknoloji Tasarımları
8 1.Araştırma ve Geliştirme (AR-GE )’ nin Tanımı 2.AR-GE ’nin Önemi 3.AR-GE ’nin Amaçları 4.Araştırma Türleri-Geliştirme Türleri 5.Araştırma Geliştirme Ve Yenilik İlişkisi
9 1.Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller
10 1. Sürdürülebilir Yaklaşımlara Bir Örnek Olarak Biyoesaslı Malzemelerin Tekstil Ve Moda Tasarımı Alanlarında Kullanımı
11 1.Tekstil Ve Giysi Tasarımında Biyomimetik Uygulamaları
12 1. Deri Tasarımında İnovatif Yaklaşımlar: Şeffaf Deri Üzerine Yüzey Uygulamaları
13 1.Endüstri 4.0 ve Moda Sektöründeki Uygulamaları
14 1.Teknoloji Etkisinde Dönüşen Tekstil Materyallerinin Tekstil Ve Moda Tasarımındaki Yeri: "Isıya Duyarlı Kumaşlar"
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri