Ders Adı Baskı Tasarımı
Ders Kodu MTA-3114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Geleneksel tekstil baskı yöntemleri yanında temaya bağlı tasarım çalışmalarının yapılması ve uygulamalarla çoğaltılabilir raportlamaların gerçekleştirilmesidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tekstilde baskı yöntemleri için gerekli bilgileri verilir.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Kumaş baskıcılığını yenilikçilik ekseninde geliştirirler.
2 2.Farklı tekstil dokumalarında baskı yöntemlerini çeşitlendirirler.
3 ....
4 ....
5 ....
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin amacının açıklanması, derste yapılacak desen sayısı ve nitelik ile ilgili bilgilendirme. Dersin hedeflerinin açıklanması ve desen örneklerinin gösterilerek desenin sahip olması gereken niteliklerinin netleştirilmesi. Bahar Döneminde Yetişen Farklı Doğadan Objelerin Yeni Tekstil Yüzeylerinde Motif Olarak Kullanılması. Kumaş Deseninde Kompozisyon. Kumaş deseninde kullanılabilecek yeni ve farklı doğadan objelerden çizim çalışmalarına başlangıç.
2 Kumaş deseninde kullanmaya uygun, doğadan obje çizimleri hazırlar. Farklı ve özgün çizimler öğrencilerin çizim arşivine eklenir.
3 Kumaş deseninde kullanılmaya uygun obje çizimine devam edilir.
4 Kumaş Deseninde Kompozisyon. Kompozisyonda ?metraj? Desen Tasarımı Kompozisyonda Obje Boylarının Sıralanması Kompozisyonda Derinliğin Oluşturulması Yönsüz Kompozisyon Oluşturma
5 Kumaş deseni kompozisyonu hazırlama çalışmalarına devam edilir. Ders sonunda bu derse kadar yapılan en az 6 kompozisyon (sınıfta yapılmış ve onaylanmış) ara değerlendirme olmak üzere teslim edilir.
6 Ara Sınav (Öğrencilerin belirlenen sınav saatinde, belirlenen atölyede, kendi çizimlerinden faydalanarak bir kumaş deseni kompozisyonu hazırlamaları ve teslim etmeleri istenir.)
7 Renklendirme çalışmalarına başlanır.
8 Renklendirmede zemin dokulandırma teknikleri gösterilir.
9 Renklendirmede tarama ucu kullanımı, Kuru boya ile objelerin detaylandırılması ve yorumlanması.
10 Renklendirme çalışmalarında farklı dokulandırma efektleri ile çalışmalar yapılır.
11 Renklendirme çalışmalarına devam.
12 Renklendirme çalışmalarına devam. Ders sonunda yapılan desenlerin teslimi (en az üçer tane)
13 Final Sınavları (20x20 ebatlarında kompozisyon sınav saatinde sınıfta renklendirilerek teslim edilir)
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 3
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 3
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 1
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Baskı El Kitabı Ekrem Hayri Peker
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri