Ders Adı Temel Dikim Teknikleri
Ders Kodu MTA-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Elvan ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel malzemeleri doğru kullanarak el dikişlerini yapar. Teknikleri doğru kullanarak baskı ve temiz dikişleri yapar. Makine dikişini öğrenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Elde dikiş tekniklerini öğrenmek. Makine dikişi öğrenmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme
3 Disiplinler arası çalışma becerisi
4 Tasarım sürecini planlayabilme becerisi
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 Etkin iletişim kurma becerisi
7 Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama becerisi
8 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 El Dikişinde Kullanılan Temel Malzemelerin ve Kullanım Yerlerinin Tanıtımı
2 El Dikişinde Kullanılan Temel Malzemelerin ve Kullanım Yerlerinin Tanıtımı
3 Teyel Dikişleri ve Uygulamaları: Düz teyel, Uzun ve kısa teyel
4 Teyel Dikişleri ve Uygulamaları: Verev teyel, Ara teyel
5 Teyel Dikişleri ve Uygulamaları: Atlama teyel, Zincir teyel
6 Temel El Dikişleri ve Uygulamaları: Düz dikiş, İğne ardı
7 Temel El Dikişleri ve Uygulamaları: Sürfile, Balıksırtı
8 Baskı Dikişleri
9 Temiz dikişler
10 İlik örme ve düğme dikme
11 Basit Süsleme Dikişleri
12 Basit Süsleme Dikişleri
13 Amerikan bezi ile uygulama çalışmaları
14 Amerikan bezi ile uygulama çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 5
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dikiş Teknikleri Kitabı (Yazar: Alison Smith)
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri