Ders Adı Mesleki Yabancı Dil 2
Ders Kodu MTA-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin dil becerilerinin yanı sıra moda alanında bilgilerini geliştirmeye yönelik hedeflenen düzeyde dilin nasıl kullanıldığını öğrencilere göstermektir. Bu ders, öğrencilerin Akademik ve mesleki iletişim ihtiyaçlarını karşılamak ve etkili iletişim kuramlarını en iyi bir şekilde uygulayabilecek profesyoneller yetiştirmek için tasarlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Mesleki yabancı dil öğrenmenin önemini benimsemek
2 Alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek kadar yabancı dildeki moda kelimelerini öğrenmek
3 Araştırma projeleri planlayacak kadar mesleki yabancı dil kullanmak
4 Uygulama projesi yapacak kadar mesleki yabancı dil kelimelerini öğrenmek
5 Moda tasarımı ile ilgili olan mesleki yabancı dil konularında özgüvene ve yetkinliğe sahip olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel tekstil terimleri
2 Genel tekstil terimleri
3 Genel tekstil terimleri
4 Genel tekstil terimleri
5 Kumaş teknik terimleri
6 Kumaş teknik terimleri
7 Kumaş teknik terimleri
8 Kumaş teknik terimleri
9 Mada tasarımı teknik terimleri
10 Mada tasarımı teknik terimleri
11 Moda tasarımı teknik terimleri
12 Moda tasarımı teknik terimleri
13 Moda tasarımı teknik terimleri
14 Moda tasarımı teknik terimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 1
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 2
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 2
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 2
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 1
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 1
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Gülseren Kurumer,'Konfeksiyon Üretimi ve Teknolojisi',Printer Ofset,İzmir,2007.ISBN:978-9944-0869-0-5
Diğer Kaynaklar Reşat Ekrem Koçu; 'Türk Giyim kuşam ve Süsleme Sözlüğü',Sümerbank Kültür yayınları,Ankara,1969.
Materyal
Dökümanlar 1. Mehmet Yakartepe ,Zerrin Yakartepe,' konfeksiyon Teknolojisi Kumaş'tan Hazır Giyim'e' ,Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi yayınları, İstanbul,1995. 2.Birsen Gül Çileroğlu,'Kesimhane ve Kesim Bilgileri',Ya-Pa yayın pazarlama,İstanbul,2002. 3.Birsen Gül Çileroğlu,'Hazır Giyim İşletmelerinde Bölümler ve Görevleri-Sipariş Formu hazırlama 1-2'Ya-Pa Yayın pazarlama;İstanbul,2006.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri