Ders Adı Moda Tasarımı
Ders Kodu MTA-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tema kapsamında araştırma yapabilme, malzeme ve teknik araştırması yapabilme, hikâye ve renk panosu hazırlayabilme, giysi teknik çizimi ve artistik çizimin yapabilme, seçilen modelin kalıbını hazırlayabilme ve ürüne dönüştürebilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Giysi tasarımında tema belirleyebilmeyi, hikâye ve renk panosu hazırlayabilmeyi ve giysi koleksiyonu oluşturabilmeyi hedeflemektedir. Hazırladığı giysi koleksiyonundan seçilen bir modelin artistik ve teknik çizimini yapabilme, kalıbını çıkarabilme ve ürün hazırlayabilmeyi amaçlamaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tema belirlemek, tasarımda renk ve hikaye panosu hazırlamak
2 2Koleksiyon hazırlama ve model geliştirme
3 Seçilen modelin artistik çizimini yapmak
4 Seçilen modelin kalıbını hazırlamak
5 Ürün hazırlamak
6 Sunum dosyası hazırlamak ve sunmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Moda, tasarım, moda tasarımı, tasarımcı gibi ders ile ilgili kavramlar, sezonun moda trendleri
2 Geçmişten günümüze modanın gelişim süreci
3 Geçmişten günümüze modanın gelişim süreci ve modayı etkileyen faktörler
4 Moda tasarımında koleksiyon oluşturma süreci ve tasarımcı koleksiyonlarının incelenmesi
5 Koleksiyon için araştırma yapmak, ilham alınan konuları ve temayı belirlemek, hikaye panosu oluşturmak
6 Model geliştirme ve modelden model geliştirme, eskiz çalışmaları
7 Seçilen modelin artistik çizimini yapmak
8 Seçilen modelin artistik çizimini yapmak
9 Seçilen modellerin teknik çizim ve paftalarını hazırlamak
10 Seçilen modelin kalıbını hazırlamak
11 Seçilen modelin kalıbını hazırlamak
12 Örnek ürün hazırlamak
13 Gerçek ürün hazırlamak
14 Sunum dosyası hazırlamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri