Ders Adı Malzeme
Ders Kodu MTA-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tekstil liflerinin sınıflandırılması: doğal ve yapay lifler. Elyaf özelliklerini belirten temel terimler ve açıklamaları: elyaf inceliği, uzunluğu, yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Doğal liflerin iç yapısı hakkında bilgiler. Bitkisel lifler: pamuk, keten, jüt, kenevir, sisal ve alpaka. Hayvansal lifler: yün, kaşmir, alpaka, tiftik, kaşgora, angora, deve tüyü, vikunya, ipek ve örümcek ağı. Mineral orijinli lifler: asbestos. Doğal liflerin ince yapı ve mikroskobik görünümü, üretim ve işlenmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Doğal tekstil liflerine dair temel bilgiler vererek, bu liflerin daha sonraki tekstil prosesleri bakımından önemli fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavratmak. Kumaşın veya liflerin tutumundan , görünümünden ve yanma davranışından ve benzeri diğer davranışlarından içeriğini anlayabilmesi tahmin edebilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Genel lif tanımı ve sınıflandırmasını kavrar.
2 Doğal liflerin genel özelliklerini kavrar.
3 Polimerizasyon işlemini kavrar.
4 Doğal liflerin kökenleri, elde edilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kullanım alanları konularını kavrar.
5 Tekstil ürünlerinde kullanılan doğal ve yapay liflerin kaynaklarına göre sınıflandırılması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Doğal liflerin tarihçesi, genel tanımlar. Doğal liflerin genel özellikleri (incelik, uzunluk, mukavemet, vb.)
2 Doğal liflerin tarihçesi, genel tanımlar. Doğal liflerin genel özellikleri (incelik, uzunluk, mukavemet, vb.)
3 Doğal liflerin tarihçesi, genel tanımlar. Doğal liflerin genel özellikleri (incelik, uzunluk, mukavemet, vb.)
4 Doğal liflerin tarihçesi, genel tanımlar. Doğal liflerin genel özellikleri (incelik, uzunluk, mukavemet, vb.)
5 Bitkisel lifler sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
6 Bitkisel lifler sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
7 Bitkisel lifler sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
8 Bitkisel lifler sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
9 Bitkisel lifler sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
10 Hayvansal liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
11 Hayvansal liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
12 Hayvansal liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
13 Hayvansal liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
14 Hayvansal liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 3
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 5
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 1 5
Ödev 1 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 45
Finalin Başarıya Oranı 55
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Göktepe, F., Doğal Lifler Dersi Ders Notları, 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Isparta.
Diğer Kaynaklar 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Yazıcıoğlu, G., Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1999. 4. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 5. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 6. Başer, İ., Elyaf Bilgisi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Döner Sermaye Matbaa Birimi, 1992.
Materyal
Dökümanlar Haftalık konular Power point sunuları ve ekstra dökümanlar olarak öğrencilere verilir.
Ödevler Doğal lif özellikleri ve özelliklerin iyileştirilmesi ve modisfikasyonu konularında ödevler verilir.
Sınavlar 1 Ara sınav + 1 Final sınavı
Materyal Diğer 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Yazıcıoğlu, G., Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1999. 4. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 5. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 6. Başer, İ., Elyaf Bilgisi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Döner Sermaye Matbaa Birimi, 1992.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri