Ders Adı Konfeksiyon Üretim Teknolojisi
Ders Kodu MTA-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Konfeksiyon üretim sürecini tanımak ve konfeksiyon üretiminde iş akışı ve kullanılan teknolojileri tanımak
No Dersin Kazanımları  
1 Konfeksiyon üretim sürecini tanıyabilme özelliği kazanılır
2 Konfeksiyon üretiminde iş akışını düzenleyebilme özelliği kazanılır
3 Kullanılan teknolojileri listeleyebilme ve konfeksiyon üretiminde kullanılan taşıma sistemlerini sınıflandırabilme özelliği kazanılır
4 Konfeksiyon üretiminde kullanılan cad-cam bilgisayar sistemlerini kavrayabilme özelliği kazanılır
5 Hammadde , yardımcı malzeme, aksesuar ve ürün kontrol yöntemlerini kavrayarak kalite kontrol sonuçlarını değerlendirebilme yeteneği kazanılır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Konfeksiyon Üretim Sürecini Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri
2 Konfeksiyon Üretim Sürecini Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri
3 Konfeksiyon Üretim Sürecini Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri
4 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı
5 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı
6 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı
7 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Ürün Geliştirme Bölümünde İş Akışı
8 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Ürün Geliştirme Bölümünde İş Akışı
9 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Kesim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler
10 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Kesim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler
11 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Dikim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler
12 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Dikim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler
13 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Ütü, paket İşlemleri ve Kullanılan Makine ve Aletler
14 Konfeksiyon Üretiminde İş Akışı Ve Kullanılan Teknolojileri Tanımak
  Ön Hazırlık: Konfeksiyon Üretiminde Kullanılan Taşıma Sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 5
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 4
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 4
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1. Gülseren Kurumer; “Konfeksiyon Üretimi ve Teknolojisi”, Printer Ofset, İzmir, 2007. ISBN:978-9944-0869-0-5 2. Reşat Ekrem Koçu; “Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü”, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara, 1969. 3. Mehmet Yakartepe, Zerrin Yakartepe; “ Konfeksiyon Teknolojisi Kumaş’tan Hazırgiyime” Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 1995 4. Birsen Gül Çileroğlu; “Kesimhane ve Kesim Bilgileri”, Ya-Pa Yayın Pazarlama, İstanbul, 2002. 5. Birsen Gül Çileroğlu; “Hazır Giyim İşletmelerinde Bölümler ve Görevleri- Sipariş Formu Hazırlama 1-2”, Ya-Pa Yayın Pazarlama, İstanbul, 2006 6. Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri