Ders Adı Moda Eğilimleri
Ders Kodu MTA-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, piyasa araştırmasının yapılması, moda eğilimlerinin tespit edilmesi konuları oluşturmaktadır. Hedef Kitle Belirlemek Hedef Kitlenin Beklentilerini Tespit Etmek Trendleri Tespit Etmek Trendleri Tespit Etmek Moda Kumaşları Tespit Etmek Moda Olan Süsleme Tekniklerini Tespit Etmek Moda Olan Aksesuarları Tespit Etmek Moda giysi formlarını tespit etmek Üretilen Yeni Tekstil Malzemelerini Araştırmak Tekstil makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırmak Giysi Üretiminde Yeni Yöntemleri Araştırmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenci bu ders sonunda iyi bir gözlem yaparak, piyasa araştırması yapabilecek; hedef kitleyi belirleyerek, hedef kitlenin özelliklerini tespit edebileceklerdir. Öğrenci bu ders sonunda iyi bir gözlem yaparak, piyasa araştırması yapabilecek; hedef kitleyi belirleyerek, hedef kitlenin özelliklerini tespit edebileceklerdir.
No Dersin Kazanımları  
1 1 Piyasa araştırması yapmak,
2 2 Moda eğilimlerini tespit etmek
3 3 Giysi üretiminde yeni yöntemleri araştırmak
4 Moda olan renkleri, kumaşları, aksesuarları, süsleme tekniklerini tespit etmek ve trendlere uygun giysi formlarını belirlemek
5 Trendlere uygun giysi formlarını belirlemek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Moda olgusunun tanımı
2 Moda eğiliminin tanımı
3 Moda eğilimlerini etkileyen siyasi ve sosyal faktörler
4 Moda eğilimlerini etkileyen ekonomik ve teknolojik faktörler
5 Moda eğilimlerini etkileyen diğer faktörler
6 Moda eğilimi analizi konusunda güncel çalışmalar
7 Hedef kitleyi belirlemek
8 Hedef kitlenin beklentilerini tespit etmek
9 Trendleri tespit etmek
10 Moda kumaşları tespit etmek
11 Moda olan süsleme tekniklerini ve aksesuarları tespit etmek
12 Moda olan renkleri tespit etmek
13 Yeni tekstil malzemelerini araştırmak
14 Tekstil makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırmak, giysi üretiminde yeni yöntemleri araştırmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 3
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 3
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 3
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. ALTINAY, Hüsniye- YÜCEER, Halime, Ankara 1999 2. DEREBOY, Elif Jülide, kostüm ve moda tarihi, İstanbul- 2004 3. KOMSUOĞLU, Şükran, İMER Arsal Resim 2 Moda resmi giyim tarihi, devlet kitapları.
Diğer Kaynaklar LEBEAU, C., Fabrics, Clarkson N. Potter, Inc. NewYork 1994. BROUDY E., The Book of Looms, Brown University Press. New England 1979. ÖZAY, S., Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 2001. DÖLEN, E., Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul 1992 Colors for modern fashıon- drawımg fashıon wıth colored markers by Nancy Reıgelman, nıne heads medıa – by Nancy Reıgelman: Published by 9 heads media. 90027- 0457. U.S.A.
Materyal
Dökümanlar Lisans ve yüksek lisans ders notları
Ödevler Antik dönemlere ait kostüm tarihi araştırma ödevi
Sınavlar Ders teorik olarak işlenecek, sınıf çalışmaları ve ödevlerle desteklenecektir. Ara sınav (vize) ve final sınavları teorik olarak yapılacaktır.
Materyal Diğer LEBEAU, C., Fabrics, Clarkson N. Potter, Inc. NewYork 1994. BROUDY E., The Book of Looms, Brown University Press. New England 1979. ÖZAY, S., Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 2001. DÖLEN, E., Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul 1992 Colors for modern fashıon- drawımg fashıon wıth colored markers by Nancy Reıgelman, nıne heads medıa – by Nancy Reıgelman: Published by 9 heads media. 90027- 0457. U.S.A.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri