Ders Adı Giysi Tarihi
Ders Kodu MTA-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tekstil tarihi,İlkçağda moda, Antik mısır dönemi, Antik Girit dönemi, Antik Yunan dönemi, Antik Roma dönemi, Bizans dönemi, Ortaçağ dönemi, Romanesk dönemi, Gotik dönemi ve Rönesans dönemi moda olayları ve kavramları hakkında bilgi kazanarak kazandığı teknik bilgileri görsel illustrasyonlarla desteklemesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tekstil tarihi, İlkçağda moda, Antik mısır dönemi, Antik Girit dönemi, Antik Yunan dönemi, Antik Roma dönemi, Bizans dönemi, Ortaçağ dönemi, Romanesk dönemi, Gotik dönemi ve Rönesans dönemi moda olayları
No Dersin Kazanımları  
1 1) sanatsal, teknolojik, sosyolojik olaylar ile tekstil moda tarihi arasındaki ilişkilerden yararlanarak giysi formlarının doğru analizini yapabilmesi,
2 Moda ve Kostüm Tarihi konusunda temel bilgi ve kavramları tanımlar.
3 Moda ve Kostüm Tarihi konusunda ilgili kavramsal bilgiyi pratik bilgi ile bağdaştırır.
4 Tarihsel bilgi birikimini kullanarak projelerde uygular.
5 Aldığı tarihsel bilgi sayesinde farklı kültürlere ait giysi, dokuma, tekstil tasarımları üretir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İlkçağda moda ve tekstil,Antik mısır döneminde moda ve tekstil,Antik Girit döneminde moda ve tekstil,Antik Yunan döneminde moda ve tekstil,Antik Roma döneminde moda ve tekstil
2 Bizans döneminde moda ve tekstil
3 Ortaçağ döneminde moda ve tekstil
4 Romanesk döneminde moda ve tekstil
5 Gotik döneminde moda ve tekstil
6 Rönesans döneminde moda ve tekstil,
7 Barok döneminde moda ve tekstil,
8 Rokoko döneminde moda ve tekstil,
9 19.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
10 19.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
11 20.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
12 20.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
13 21.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
14 21.yüzyıl döneminde moda ve tekstil
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 2
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 2
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 2
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 2
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 2
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 2
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 2
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 2
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 1
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1 ALTINAY, Hüsniye- YÜCEER, Halime, Ankara 1999 2.DEREBOY, Elif Jülide, kostüm ve moda tarihi, İstanbul- 2004 3.OMSUOĞLU, Şükran, İMER Arsal Resim 2 Moda resmi giyim tarihi, devlet kitapları.
Diğer Kaynaklar 1 ALTINAY, Hüsniye- YÜCEER, Halime, Ankara 1999 2.DEREBOY, Elif Jülide, kostüm ve moda tarihi, İstanbul- 2004 3.OMSUOĞLU, Şükran, İMER Arsal Resim 2 Moda resmi giyim tarihi, devlet kitapları.
Materyal
Dökümanlar 1 ALTINAY, Hüsniye- YÜCEER, Halime, Ankara 1999 2.DEREBOY, Elif Jülide, kostüm ve moda tarihi, İstanbul- 2004 3.OMSUOĞLU, Şükran, İMER Arsal Resim 2 Moda resmi giyim tarihi, devlet kitapları.
Ödevler Antik dönemlere ait kostüm tarihi inceleme ödevi
Sınavlar Ders teorik olarak işlenecek, sınıf çalışmaları ve ödevlerle desteklenecektir. Ara sınav (vize) ve final sınavları teorik olarak yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri