Ders Adı Temel Sanat Eğitimi
Ders Kodu MTA-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi. Tasar ilkelerinin tanıtımı . plastik değerler ve tasar ilkeleri ile ilgili çeşitli kompozisyonlar oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir.Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak
4 Yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirebilmesi
5 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek.
6 Farklı malzemeleri ve araçları kullanarak tasarladığını doğru bir şekilde uygulama becerisini edinebilmesi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması 2.Temel sanat eğitimi dersinde yararlanılan kaynaklar, kullanılacak araç gereçlerin tanıtımı.
2 1.Sanatın tanımı, fonksiyonu, sanat dalları, temel sanat eğitiminin tanımı, önemi, amacı, temel sanat eğitiminin çıkış noktası, tekstil ve moda tasarımı eğitiminde yeri ve önemi 2.Temel sanat eğitimi ile moda tasarımında iyi bir gözlemci olmanın önemi 3.Tasarım ile ilgili kavramlar
3 1.Sanatı meydana getiren unsurlar, konu, kompozisyon, temel sanat elemanları
4 1.Sanat elemanlarından nokta hakkında bilgiler. Tanımı, çeşitleri. Nokta ile yüzeylere form kazandırma. Örnek çalışma uygulamaları 2.Nokta ile obje etüdü yapma
5 1.Sanatta noktanın önemi. Farklı yüzeyler üzerinde nokta çeşitleri ile soyut yüzeyler oluşturma. 2.Moda tasarımında nokta elemanı nerelerde ve nasıl kullanılır.
6 1.Sanat elemanlarından çizgi hakkında bilgi. Çizginin tanımı, çizgi çeşitleri, çizginin fiziki değişiklikleri: Tip, Yön, Boyut. 2.Çizgi ile yüzeylere form kazandırma. Çizgi ile obje etüdü yapma.
7 1.Çizginin psikolojik etkileri. 2.Moda tasarımında çizgi elemanı nerelerde ve nasıl kullanılır. 3.Çizgi çeşitleri ile soyut yüzey düzenlemeleri
8 1.Sanat elemanlarından form - biçim çağrışımları ile ilgili tanımlar: Form, Biçim, Şekil. 2.Biçim çeşitleri: Doğal, İki boyutlu, Üç boyutlu form üretmede uygulanacak işlemler: İki boyutlu biçimlerden yeni formlar üretme 3.Moda tasarımında biçim ve form kullanımları
9 1.Sanat elemanlarından renk ve tonlama hakkında bilgiler. 2.Renklerin psikolojik etkileri 3.Moda tasarımında renk ve tonlama kullanımları
10 1.Sanat elemanlarından doku(tekstür) hakkında bilgiler 2.Moda tasarımında kullanım şekilleri 3.Doku çalışmaları
11 1. Temel sanat ilkeleri hakkında bilgiler ve görsellerle anlatımları
12 1. Temel sanat ilkeleri hakkında bilgiler ve görsellerle anlatımları
13 1. Temel sanat elemanları ve ilkeleriyle ilgili kompozisyon uygulamaları
14 1. Temel sanat elemanları ve ilkeleriyle ilgili kompozisyon uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 5
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 3
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 6 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri