Ders Adı Kalıp Hazırlama 1
Ders Kodu MTA-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; hazır giyim üretiminde kalıp hazırlamanın önemi, kalıp hazırlama teknikleri ile ilgili temel bilgiler, kadın, erkek ve çocuk vücut tipleri, birey ve giysi üzerinden ölçü alma teknikleri, etek ve t-shirt için temel kalıp hazırlama ve şablon yapma konuları oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere, kalıp hazırlama teknikleri ile ilgili temel bilgileri vererek, ölçü alma ve etek ile t-shirt için temel kalıp hazırlama becerisini kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Hazır giyim üretiminde kalıp çıkarma işleminin önemini kavrayabilme
2 2.Kalıp hazırlama teknikleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
3 3.Kadın, erkek ve çocuk vücut tiplerini tanıtıp, birey ve giysi üzerinden ölçü alma tekniklerini uygulayabilme
4 4.Etek temel kalıplarını oluşturma ve şablon yapmayı kavrayabilme
5 5.Etek temel kalıbına model uygulayabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme
2 Hazır Giyim İşletmelerinde Model Kalıp Bölümünün Yeri ve Önemi
3 Giysi Kalıbı ile İlgili Temel Kavramlar •Giysi kalıbı tanımı • Giysi kalıbı çeşitleri •Hazır giyim üretim aşamalarında giysi kalıbı çıkarma işleminin önemi •Giysi kalıbı hazırlamada izlenmesi gereken aşamalar
4 Beden Numaralama Sistemleri •Kadın giysilerinde beden numaralandırma •Erkek giysilerinde beden numaralandırma •Çocuk giysilerinde beden numaralandırma
5 Ölçülendirme •Ölçüm araçları •Ölçme Kuralları •Ölçü Türleri -Temel ölçüler -Yardımcı ölçüler
  Ön Hazırlık: Ölçü alma uygulamaları
6 Ölçü Alma Teknikleri •Vücut üzerinden ölçü alma teknikleri •Giysi üzerinden ölçü alma teknikleri -Atlet Üzerinden Ölçü Almak -Gömlek Üzerinden Ölçü Almak
  Ön Hazırlık: Ölçü alma uygulamaları
7 -Ceket Üzerinden Ölçü Almak -Etek Üzerinden Ölçü Alma -Pantolon Üzerinden Ölçü Almak -Vücut ölçülerinden giysi ölçülerinin eldesi
  Ön Hazırlık: Ölçü alma uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Kalıp Hazırlama Aşamaları •Kalıp Çıkarırken İzlenmesi Gereken İşlemler -Ölçü Tablosunun Hazırlanması -Kalıp Üzerinde Yapılan Düzenlemeler -Kalıp Üzerinde Bulunması Gerekli Bilgiler
 
10 Etek Temel Kalıbı •Etek temel kalıbı oluşturmak için gerekli ölçüleri vücut üzerinden alma işlemleri
  Ön Hazırlık: Ölçü alma uygulamaları
11 •Etek temel kalıbını oluşturma •Kemer temel kalıbı çizim işlemleri •Etek temel kalıbına dikiş payı verme
  Ön Hazırlık: Kalıp hazırlama uygulamaları
12 Etek model uygulamaları
  Ön Hazırlık: Kalıp hazırlama uygulamaları
13 Etek model uygulamaları
  Ön Hazırlık: Kalıp hazırlama uygulamaları
14 Etek model uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 4
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 5
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 5
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 6 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 157    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1.Öndoğan, Ziynet. (2000). Giysi Kalıpçılığı Esasları. İzmir: E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma – Uygulama Merkezi Yayını. 2. Çardak, Fatma, Pamuk, Tülay, Değirmenci, Evrim. (2006).Kalıp Hazırlama Kadın Dış Giyimi Küre Basım Yayın Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. 3.Muratoğlu, Yurdagül, Demir Şener, Fatma.(2002).Kadın Giysi Tasarımı-Etek-.Ya-Pa Yayınları.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri