Ders Adı Desen
Ders Kodu MTA-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Muazzez Çetiner
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi. Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması. Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sanat öğrencisini, sanatı meydana getiren unsurlarla eğitmek, bunları kendi bireysel dünyasını en iyi yansıtacak şekilde, akılcı ve bilinçli olarak kullanmasını sağlamak.Ayrıca öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini, deseni oluşturan açık koyu değerleri, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üretimi. Bilmek: Klasik sanat yapıtları ve sanatçıları, desen teknikleri ve desenin çeşitliliği. Tartışmak: Klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını.
No Dersin Kazanımları  
1 İnsan anatomisini doğru ölçü-oran ilişkileriyle ifade edebilmesi
2 Figür-Mekan ilişkisini görsel olarak çözümleyebilmesi
3 Perspektif ilişkileri doğru gösterebilmesi
4 Nesne ve figürü farklı çizgisel, lekesel ifade olanaklarıyla görselleştirilebilmesi
5 Işık ve gölgeye dayalı biçimlendirmelerle hacim etkisini yakalayabilmesi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması Malzeme tanıtımı
2 Desen dersine giriş, temel kavramlar Çizgi, çizgi çeşitleri ve çalışmaları
3 Çizgi, Kare, Yuvarlak biçimli geometrik şekillerin çalışılması
4 Desen çizmenin ilkeleri, düzenleme ilkeleri Geometrik formların çizimi
5 Geometrik formların çizimi Tonlama, ışık gölge çalışmaları Biçimlerle yüzeyde düzen arayışı.
6 Tonlama, ışık gölge çalışmaları Biçimlerle yüzeyde düzen arayışı.
7 Doğadaki biçimlerden düzen arayışı.
8 Doğadaki biçimlerden düzen arayışı.
9 Doğadaki biçimlerden kompozisyon oluşturma ve tonlama
10 Doğadaki biçimlerden kompozisyon oluşturma ve tonlama
11 Anatomi bilgisi Canlı modelden insan figürü çizimi ile ilgili kavramlar İnsan figürü çalışmaları
12 İnsan figürü çalışmaları ve kullanılan teknikler
13 Uygulama sunumlarının yapılması
14 Uygulama sunumlarının yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 4
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 4
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 4
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 4
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 4
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 4
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 4 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu DESEN- Temel Süreçler Kitabı
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri