Ders Adı Tekstil Teknolojisi I
Ders Kodu MTA-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Suni ve sentetik liflerin sınıflandırılması. Yapay liflerin tarihçesi ve adlandırılmaları. Lif yapısı ve polimerler hakkında bilgiler. Polimer yapıları, polimerizasyon işlemleri, yapay lif çekim ve üretim yöntemleri, liflerin ince yapı ve mikroskobik görünümleri, elyaf fiziksel ve kimyasal özellikleri. Rejenere selülozik lifler: Viskoz rayonu, HWM Modal ve Polinozikler, Lyocell lifleri, Nitrat rayonu, Bakır rayonu (Cupro), Selüloz asetat ve Triasetat lifleri. Rejenere protein lifleri: Kazein, Zein ve Ardil. Diğer doğal polimer lifler: Alginat ve Kauçuk. Sentetik lifler: Poliamid ve aramidler, Polyester, Polivinil Türevleri, Poliolefinler, Poliüretan, Cam, Metal ve Karbon lifleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tekstil endüstrisinde kullanılan yapay lifleri, liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve kullanım alanlarını anlamak. Dersin amacı; öğrencilerin temel bir tekstil bilgisine sahip olmalarını sağlamak ve öğrencilerin tekstil materyal ve proseslerinin genel karakteristikleri ile ilgili edindikleri pratik bilgilerle mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tekstil hammaddesi olarak yapay liflerin fiziksel özelliklerinin kavranması
2 Yapay liflerin üretim tekniklerinin, lif özelliklerindeki modifikasyon yöntemlerinin ve kullanım alanlarının kavranması
3 Belirli bir kullanım alanına uygun ürün tasarımında hammadde seçimi konusundaki elyaf özellikleri ile ilgili bilgilerin yorumlanması
4 Tekstil hammaddesi olarak yapay liflerin kimyasal özelliklerinin kavranması
5 Tekstil endüstrisinde kullanılan yapay lifleri, liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve kullanım alanlarını anlamak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yapay liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
2 Yapay liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
3 Yapay liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
4 Yapay liflerin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
5 Viskoz liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
6 Selüloz asetat liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
7 Rejenere protein liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
8 Poliester liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
9 Poliamid liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
10 Poliakrilonitril liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
11 Polietilen liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
12 Polipropilen liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
13 Polivinilklorür liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
14 Poliüretan liflerinin sınıflandırılması, genel özellikleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 5
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 3
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 3
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 3
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 3
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 3 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 4. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 5. Seventekin,N., Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, 2003, İzmir
Diğer Kaynaklar Elyaf, iplik ve kumaş numuneleri
Materyal
Dökümanlar “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 4. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 5. Seventekin,N., Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, 2003, İzmir
Ödevler “Yapay Lifler Ders Notları” Ders Notu 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 4. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 5. Seventekin,N., Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, 2003, İzmir
Sınavlar “Man-Made Fibres” Lecture Notes 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 4. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 5. Seventekin,N., Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, 2003, İzmir
Materyal Diğer “Man-Made Fibres” Lecture Notes 1. Cook, J. G., Handbook of Textile Fibres; Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd., 1993, England (ISBN.0904095398). 2. Taylor, M. A., Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, England (ISBN.0901762822). 3. Greaves,P.H. and Saville, B.P., Microscopy of Textile Fibres, Bios Scientific Publishers, 1995, England (ISBN. 1872748244) 4. Morton, W. E. and Hearle, J.W.S., Physical Properties of Textile Fibres, The Textile Institute, 1997, England (ISBN. 1870812417). 5. Seventekin,N., Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, 2003, İzmir
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri