Ders Adı Temel Hukuk
Ders Kodu PSM-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramlarını tanımak, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hukukun temel kavramlarını tanımak, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Hukuk ve hukuk kavramlarının öğrenilmesi
2 Hukuk dallarının öğrenilmesi ve yetki alanlarının parekendecilikte uygulamada kullanılmasının öneminin kavranması
3 Müşteri memnuniyeti oluşturmada hukuk bilgilerinin öneminin kavranması
Hafta Konular  
1 Toplumsal düzen kuralları,Türleri.Bir toplumsal düzen kuralı olarak hukuk kuralları ve diğer toplumsal düzen kurallarından farklılıkları.
  Ön Hazırlık: Ders saatinden önce Ders kitaplarını ve ilgili notları okumak.
2 Hukukun tanımı,değişik anlamları,hukukun amaçları,hukuk kurallarının temel nitelikleri,hukuk kurallarının çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Ders saatinden önce Ders kitaplarını ve ilgili notları okumak
3 Hukukun yazılı-yazısız ve yardımcı kaynakları
  Ön Hazırlık: Ders saatinden önce Ders kitaplarını ve ilgili notları okumak
4 Hak kavramı, kamu hakları, özel haklar, hakkın kazanılması, korunması ve kaybedilmesi
  Ön Hazırlık: Ders saatinden önce Ders kitaplarını ve ilgili notları okumak.
5 Kamu hukuku dalları, Anayasa hukuku, idare hukuku
  Ön Hazırlık: Ders saatinden önce Ders kitaplarını ve ilgili notları okumak.
6 Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku
7 Devletler genel hukuku, vergi hukuku, insan hakları hukuku
8 Özel hukuk dalları, medeni hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku.
9 Miras hukuku, borçlar hukuku
10 Ticaret hukuku, devletler özel hukuku
11 Karma hukuk dalları, medeni yargılama hukuku, icra ve iflas hukuku.
12 İş hukuku, sosyal sigortalar hukuku, banka hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri hukuk
13 Bilişim hukuku, toprak hukuku, hava hukuku, çevre hukuku
14 Türk yargı sistemi,yargı kurumları ve dava türleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Perakendecilik ve mağazacılık hakkında bilgi birikimine sahip olacak. 5
2 Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp bunlara çözüm getirebilecek. 3
3 Perakendecilik ve mağazacılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde etkin kullanma becerisi 3
4 Pazarlama sürecini analiz edebilecek ve süreci yönetebilecek. 3
5 Mağaza atmosferi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularını bilecek. 2
6 Bireysel ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1
7 Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlayacak, satışı yönetebilecek. 1
8 Müşteri ile etkin iletişim kurabilecek. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık. 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık. 3) Tarık Söylemiş ve Nihat Kurt (Editör), Genel Hukuk, Lisans Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık. 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık. 3) Tarık Söylemiş ve Nihat Kurt (Editör), Genel Hukuk, Lisans Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık. 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık. 3) Tarık Söylemiş ve Nihat Kurt (Editör), Genel Hukuk, Lisans Yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık. 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık. 3) Tarık Söylemiş ve Nihat Kurt (Editör), Genel Hukuk, Lisans Yayıncılık.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)