Ders Adı Tüketici Davranışları
Ders Kodu PSM-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Maslov’ un ihtiyaç piramidi teorisinden hareketle, tüketici davranışlarının şekillenme, belirlenme ve karar aşaması sürecini takiben tüketim, tüketim sonrası ve/veya stoklanma aşaması ve akabinde tüketim değerlendirmesi aşamalarının ele alınması. Tüketici davranış modelleri bağlamında tüketici motivasyonunun incelenerek psikolojik, sosyolojik, kültürel ve alt-kültürel etkenlerinin ele alınması. Tüketici davranış modelleri bağlamında algı biçimleri ve pazarlamaya yönelik algı yönetimi tekniklerinin incelenmesi. Tüketici öğrenme modellerinin ele alınması. Global, yerel ve kültürlerarası tüketici davranış modellerinin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı tüketici davranışlarının analiz edilmesidir. Bu çerçevede tüketici karar verme süreci ve tüketicilerin sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi diğer disiplinderin yanısıra medyadan etkilemesi de ele alınacaktır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Tüketici davranışı kavramı disiplinler arası yaklaşımı
2 tüketici davranışının pazarlamadaki yeri ve önemi
3 tüketici davranışının pazarlamadaki yeri ve önemi
4 Karar Vericiler Olarak Tüketiciler: Alışveriş, Satın Alma ve Değerlendirme
5 Tüketici Davranışında Bireysel Etkiler
6 Tüketici Davranışında Bireysel Etkiler
7 Tüketici Davranışında Kültürel Etkiler
8 Tüketici Davranışında Grup Etkileri
9 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
10 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
11 Dijital Çağ ve Tüketici Davranışına Etkileri
12 Dijital Çağ ve Tüketici Davranışına Etkileri
13 Tüketici davranışları e-ticaret ve kanal stratejisi
14 Tüketici davranışları ve tutundurma stratejisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Perakendecilik ve mağazacılık hakkında bilgi birikimine sahip olacak. 3
2 Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp bunlara çözüm getirebilecek. 4
3 Perakendecilik ve mağazacılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde etkin kullanma becerisi 2
4 Pazarlama sürecini analiz edebilecek ve süreci yönetebilecek. 4
5 Mağaza atmosferi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularını bilecek. 1
6 Bireysel ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 2
7 Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlayacak, satışı yönetebilecek. 5
8 Müşteri ile etkin iletişim kurabilecek. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 143    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3902 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2701 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Diğer Kaynaklar T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3902 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2701 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Materyal
Dökümanlar T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3902 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2701 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)