Ders Adı Perakendeciliğe Giriş
Ders Kodu PSM-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE
Dersin Yardımcıları .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Perakendecilik İle İlgili Temel Kavramlar, PerakendecilerPerakendeciliğin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Perakendeciliği Etkileyen Faktörler,Perakendeciliği Etkileyen Sosyokültürel ve Psikolojik Faktörler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Perakendeciliğin temelini, perakendeciliği etkileyen faktörleri,Türkiye’de ve dünyada perakendeciliği ve alışverişçinin isteklerini,sınıflandırmasını yapmak..
No Dersin Kazanımları  
1 Perakendecilik İle İlgili Temel Kavramlar
Hafta Konular  
1 Perakendecilik İle İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Ünal, Z., Altay, G.,PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ, İU Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını.
2 Perakendeciler ve toplumsal önemi
3 Perakendeciliğin Ekonomik ve Sosyal Etkileri
4 Perakendeciliği Etkileyen Faktörler
5 Perakendeciliği Etkileyen Ekonomik Faktörler
6 Perakendeciliği Etkileyen Sosyokültürel ve Psikolojik Faktörler
7 Perakendecilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk
8 Tedarikçinin Davranışları ve Etik
9 Perakendecilerin Rakipleri ve çalışanları İle İlişkileri ve Etik Olmayan Uygulamaları
10 Perakendecilerin Rakipleri ve çalışanları İle İlişkileri ve Etik Olmayan Uygulamaları
11 Perakendeci-Tüketici İlişkilerinde Etik Olmayan Uygulamalar
12 Perakendecilik Ve Sosyal Sorumluluk
13 Perakendeci Kurumların Sınıflandırılması
14 Perakendeci Kurumların sınıflandırılması, Mağazasız Perakendecilik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Perakendecilik ve mağazacılık hakkında bilgi birikimine sahip olacak. 1
2 Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp bunlara çözüm getirebilecek. 2
3 Perakendecilik ve mağazacılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde etkin kullanma becerisi 1
4 Pazarlama sürecini analiz edebilecek ve süreci yönetebilecek. 2
5 Mağaza atmosferi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularını bilecek. 2
6 Bireysel ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1
7 Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlayacak, satışı yönetebilecek. 1
8 Müşteri ile etkin iletişim kurabilecek. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kitap.
Diğer Kaynaklar Kitap.
Materyal
Dökümanlar Kitap.
Ödevler Kitap, inretnet, tezler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)