Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu PSM-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Duygu GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör. Duygu GÜNGÖR
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonomi biliminin temel amacı, mikro ve makro ekonomi ayrımı ve temel kavramlar Kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti Üretim imkanları sınırı ve eğrisi Ekonominin temel sorunları Tüketici davranışları, marjinal fayda, toplam fayda ve tüketicinin fayda maksimizasyonu Talep, Talep edilen miktarı belirleyen değişkenler, talep eğrisi, talebin değişmesi, talep eğrisinde kaymalar Arz, Arz edilen miktarı belirleyen değişkenler, arz eğrisi, arzın değişmesi, arz eğrisinde kaymalar Piyasa dengesi, piyasa dengesinde değişmeler Rekabet yapısına göre piyasa türleri ve denge oluşumları: Tam rekabet piyasası ve Monopol piyasası Rekabet yapısına göre piyasa türleri ve denge oluşumları: Oligopol piyasaları ve Monopolcü rekabet piyasaları İşsizlik Kavramı ve çeşitleri, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon ve faiz kavramları Para politikası ve maliye politikası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ekonomi bilimi ile ilgili kavramsal bilgiler vermek ve verilen teorik bilgilerin ekonomiler üzerindeki uygulamalarının öğrenilmesini sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Mikro ve makro iktisatın amacını, terminolojisini ve mantığını tanır
2 Mikro ve makro iktisadi analizler yapabilmenin temel bilgileri olan: Piyasa, Firma, Kâr Makzimizasyonu, Tüketici Davranışları, Üretim Fonksiyonu ,Üretim Faktörleri ,Piyasalar ,milli gelir, para, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret konularında temel bilgileri öğrenir.
3 Mikro ekonomik ve makro ekonomik analiz yapabilecek alt yapıya sahip olur
Hafta Konular  
1 Ekonomi Biliminin Temel Amacı, Makro ve Mikro Ekonomi Ayrımı, Ekonomiye İlişkin Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
2 Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
3 Üretim İmkanları Sınırı ve Eğrisi
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
4 Ekonominin Temel Sorunları
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
5 Talep, Talep Edilen Miktarı Belirleyen Değişkenler, Talep Eğrisi
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
6 Talebin Değişmesi, Talep Eğrisinde Kaymalar, Piyasa Talep Eğrisi
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
7 Arz, Arz Edilen Miktarı Belirleyen Değişkenler, Arz Eğrisi
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
8 Arzın Değişmesi, Arz Eğrisinde Kaymalar, Piyasa Arz Eğrisi
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
9 Piyasa Dengesi Oluşumu
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
10 Piyasa Dengesinde Değişmeler
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
11 Tüketici Davranışları, Marjinal Fayda, Toplam Fayda, Tüketicinin Fayda Maksimizasyonu
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
12 Rekabet Yapısına Göre Piyasa Türleri: Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri, Monopol Piyasasının Özellikleri, Oligopol Piyasalarının Özellikleri ve Monopolcü Rekabet Piyasalarının Özellikleri
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
13 İşsizlik Kavramı ve Türleri, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon, Döviz ve Faiz Kavramları
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Perakendecilik ve mağazacılık hakkında bilgi birikimine sahip olacak. 1
2 Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp bunlara çözüm getirebilecek. 2
3 Perakendecilik ve mağazacılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde etkin kullanma becerisi 1
4 Pazarlama sürecini analiz edebilecek ve süreci yönetebilecek. 1
5 Mağaza atmosferi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularını bilecek. 1
6 Bireysel ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1
7 Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlayacak, satışı yönetebilecek. 5
8 Müşteri ile etkin iletişim kurabilecek. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
Diğer Kaynaklar Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
Materyal
Dökümanlar Doç. Dr. Musa Türkoğlu, İktisada Giriş Prof. Dr. Tümay Ertek, Meslek Yüksekokulları için İktisada Giriş Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)