Ders Adı Genel İşletme
Ders Kodu PSM-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Serdar Yetişen
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletmede temel kavramlar ve yöntemler, planlama ve karar verme, üretim ve lojistik, satış pazarlama, yatırım ve finansman ve temel yönetim hakkında temel bilgiler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletme teorisi ve işletmede araştırma yöntemlerini açıklama, karar verme süreçlerini öğrenme ve uygulama, .işletmelerde faaliyet akışlarını öğrenme ve edinilen bilgilerle vakaları çözme.
No Dersin Kazanımları  
1 İşletme mesleğinin özelliklerini sıralar
2 Temel işletme yönetimi kavramlarını açıklar
3 İşletme biliminin özelliklerini açıklar.
4 İşletmelerde iş akışını açıklar.
5 İşletmelerde karar verme tekniklerini ve süreçlerini açıklar.
6 İşletmelerde karar vermede kullanılan araçları belirler
Hafta Konular  
1 İşletme bilimi ve firmalar
2 İşletmenin özellikleri, amaçları ve ilkeleri
3 İşletme çeşitleri
4 Planlama ve karar verme
5 Üretim ve üretim planlaması
6 Satış ve pazarlamanın temelleri, fiyat ve ürün politikası
7 Dağıtım ve İletişim politikaları
8 Temel yatırım ve finansman, yatırım planlaması
9 Temel İşletme Finansı
10 Yönetim biliminin temelleri ve şirket politikaları
11 Materyal yönetimi ve lojistik
12 İşletmelerde insan kaynakları ve halkla ilişkiler
13 İşletmelerde araştırma ve geliştirme
14 Küreselleşen Dünyada İşletmeler, Ülkelerarası Ticaret: Dış Ticaret (İthalat, İhracat)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Perakendecilik ve mağazacılık hakkında bilgi birikimine sahip olacak. 1
2 Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp bunlara çözüm getirebilecek. 1
3 Perakendecilik ve mağazacılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde etkin kullanma becerisi 1
4 Pazarlama sürecini analiz edebilecek ve süreci yönetebilecek. 2
5 Mağaza atmosferi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularını bilecek. 1
6 Bireysel ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1
7 Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlayacak, satışı yönetebilecek. 2
8 Müşteri ile etkin iletişim kurabilecek. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 45 45
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Meslek Yüksekokulları İçin Genel İşletme, Zeyyat Sabuncuoğlu-Tuncer Tokol, 2016
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)