Ders Adı İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
Ders Kodu CHM-807
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Etik sistemler, Meslek Etiği, Etiğe aykırı davranışlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İş etiği kavramı ve çerçevesi hakkında genel bilgilerin aktarılması
No Dersin Kazanımları  
1 Etik sistemleri anlamak.
2 Sosyal sorumluluk kavramının açıklanması
3 İş etiğinin önemi
4 İş etiğinin çalışma hayatına etkisi
5 Sosyal sorumluluk türleri
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 ETİK nedir?
  Ön Hazırlık: Ünal, Z., Altay, G.,PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ, İU Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını.
2 ETİK nedir?
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
3 Etik ve Ahlak
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
4 Etik ve Ahlak
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
5 Etik sistemler
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
6 Etik sistemler
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
7 Etik sistemler
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
8 Meslek Etiği
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
9 Tıb etiği konusunun incelenmesi
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
10 Akademik Etik
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
11 Basın Yayın etiği
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
12 Etiğe aykırı davranışlar
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
13 Etiğe aykırı davranışlar
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
14 Sunumların gerçekleştirilmesi
  Ön Hazırlık: İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi / Dr.Mehmet Ali Köseoğlu - Dr.Çetin Bektaş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2
2 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir. 2
3 Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir. 2
4 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
5 Çağrı Merkezi alanında temel teknoloji ve iş süreçleri hakkında bilgilere sahiptir. 2
6 Stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin davranma becerisini gösterir. 2
7 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 2
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
9 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 2
10 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İş Etiği AÖF ders kitabı
Diğer Kaynaklar İş Etiği AÖF ders kitabı
Materyal
Dökümanlar İş Etiği AÖF ders kitabı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri