Ders Adı Güzel Sanatlar
Ders Kodu MDS-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Güzel sanatların dalları hakkında genel bilgi verilmesi ve sınıflandırılması. Sanat akımları hakkında bilgi verilmesi ve dönemsel değişim ve gelişimleri hakkında tartışılması. Öğrencilerin renk algısının oluşturulması. Boya, fırça vb. gbi malzemelerin tanıtılması ve bu malzemelerle neler yapılabileceği hakkında bilgi verilmesi. Öğrenilen bilgilerle birlikte tasarım yapılması ve ortaya bir ürün çıkarılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı, 20. yüzyıl ve sonrası, sanatını tanımada, kavramada gerekli olan alt yapıyı oluşturmaktır. Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek. Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek.Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Modern sanatın anahatları hakkında bilgi edinmek.Farklı alanların birbirine etkisini görünür kılmak.Kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenmek.Bireysel yada grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışını birbirleri arasında sevgi, s
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında bilgilendirme. Güzel sanatların dalları hakkında genel bir giriş yapılması.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili . hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
2 Ebru sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 2. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
3 Resim sanatı hakkında bilgi verme.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 3. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
4 Seramik sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 4. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
5 Minyatür sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 5. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
6 Halı-Kilim sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 6. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
7 Tezhip sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 7. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
8 Vitray sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 8. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
9 Ahşap boyama hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 9, hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
10 Hat sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 10. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
11 Kat'ı sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 11. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
12 Deri yakma hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 12. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
13 Çini sanatı hakkında bilgi verme. Örneklerle açıklamak.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 13. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
14 İşlenen bütün sanat dalları hakkın da genel bir tekrar yapılması.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 14. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 5
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 5
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 4
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 5
5 Mimari Dekoratif Sanatlar ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması,duyurulması ve uygulanmasında toplumsal mesleki ve etik değerlere sahip olmak. 3
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 4
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 3
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 3
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 5
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 3
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001.
Diğer Kaynaklar E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001.
Materyal
Dökümanlar E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986. 2. Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi: 1984. 3.Charles Baudelaıre, Modern Hayatın Ressamı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 2.Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme Ve Modernite Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 4. Krishan KUMAR, Sanayi Sonrası Toplumdan Post ? Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1995. 5.Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 6.Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2001.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)