Ders Adı Ahşap İşleri
Ders Kodu MDS-3221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ahşap yüzey işlemlerinin sınıflandırılması, yüzey işlem basamaklarının tanıtılması, koruyucu ve dekoratif yüzey işlem kimyasallarının tanıtılması, yüzey işlemi uygulanmış ağaç malzemede kalite özelliklerinin belirlenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ağaç malzeme yüzey işlem maddelerinin tanımlanması, farklı yüzey işlem uygulamalarının ağaç malzemeye sağladığı faydaların bilinmesi, dekoratif yüzey işlem uygulamalarının bilinmesi, koruyucu yüzey işlem uygulamalarının kavranılması, yüzey işlemi uygulanmış ağaç malzemede testleri öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Ağaç malzeme yüzey işlem maddeleri özelliklerini açıklar
2 2. Dekoratif yüzey işlemlerinin uygulanmasında dikkat edilecek hususları özetler
3 3. Ahşapların, yüzey işlemleri için hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar
4 4. Değişik şartlarda kullanılacak ahşap malzeme için en uygun yüzey işlemini özetler
5 5. Ağaç malzeme yüzeylerini örten yüzey işlemleri açıklar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ağaç malzeme yüzey işlemlerinin tanımı, sınıflandırılması, amaçları ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 1-18 s.
2 Yüzey işlemi uygulama alanları ve seçiminde göz önünde tutulacak hususlar.
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 19-35 s.
3 Ağaç malzeme yüzeylerinim üst yüzey işlemlerine hazırlanması
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 36-62 s.
4 Stürüktürel (mekanik) ve ağaç malzemenin rengini değiştiren yüzey işlemleri
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 63-69 s.
5 Ağaç malzemenin renklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 70-87 s.
6 Renklendirme sistemlerinin uygulanması
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 88-106 s.
7 Bazı önemli ağaç türlerinin renklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 107-116 s.
8 Koruyucu üst yüzey işlemleri ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 116-133 s.
9 Renkli (örtücü) koruyucu işlemleri katmanları ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 134-146 s.
10 Film oluşturan yüzey işlemleri için ana gereçler
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 147-162 s.
11 Yüzeyde film oluşturan koruyucu üst yüzey işlemleri
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 165-179 s.
12 Kimyasal olarak sertleşen vernikler
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 180-197 s.
13 Vernik sistemlerinin çeşitli etkinliklere dayanımları-I
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 204-214 s.
14 Vernik sistemlerinin çeşitli etkinliklere dayanımları-II
  Ön Hazırlık: Kurtoğlu, A. 2000, 215-218 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Kurtoğlu, A., 2000. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, 1. Cilt Genel Bilgiler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 463, İstanbul
Diğer Kaynaklar 1. Kurtoğlu, A., 2000. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, 1. Cilt Genel Bilgiler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 463, İstanbul
Materyal
Dökümanlar 1. Kurtoğlu, A., 2000. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, 1. Cilt Genel Bilgiler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 463, İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri