Ders Adı Desen Tasarım
Ders Kodu MDS-3215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Erkan GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini, deseni oluşturan açık koyu değerleri, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üretimi. Bilmek: Klasik sanat yapıtları ve sanatçıları, desen teknikleri ve desenin çeşitliliği. Tartışmak: Klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını.
No Dersin Kazanımları  
1 Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıyan öğrenciler yetiştirmek.
2 Deseni oluşturan motifler hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Bu motiflerden meydana gelen kompozisyonların oluşturmasını sağlamak, öğrenilen bu örge ve desenlerin nerelerde kullanılacağını öğretmek.
4 Dönemlere göre değişik disiplinlerde desen tasarımı yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
5 Desen tasarlayabilen öğrenciler yetiştirmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sanat'ın tanımı ve özellikleri
2 Çizgi türlerinin anlatımı ve uygulanması
3 Geometrik formların kendi içindeki oran orantısının anlatılması
4 Geometrik formun başka bir geometrik formla oran orantısın kıyaslanması
 
5 Çizimde form, mekan kavramının anlatılması
6 Çizimde kompozisyon kavramının anlatılması
7 Çizimde tek kaçışlı perspektif kavramının anlatılması
8 Çizimde iki kaçışlı perspektifin anlatılması
9 Çizimde üç kaçışlı perspektifin anlatılması
10 Küçük boyutlu geometrik objelerden kompozisyon oluşturma
11 Büyük boyutlu geometrik objelerden kompozisyon oluşturma
12 Kompozisyonda ışık, gölge uygulamalarının gösterilmesi
13 Farklı kalem türleriyle etüt çalışmalarının gösterilmesi
14 Dönem boyunca gösterilen tekniklerin tekrarının yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Temel Çizim Kuralları No:1 , Leonardo collection 2- Desen temel süreçler, Mustafa Orkun MÜFTÜOĞLU 3- Perspektifi anlamak , Giovanni CİVARDİ
Diğer Kaynaklar 1- Temel Çizim Kuralları No:1 , Leonardo collection 2- Desen temel süreçler, Mustafa Orkun MÜFTÜOĞLU 3- Perspektifi anlamak , Giovanni CİVARDİ
Materyal
Dökümanlar 1- Temel Çizim Kuralları No:1 , Leonardo collection 2- Desen temel süreçler, Mustafa Orkun MÜFTÜOĞLU 3- Perspektifi anlamak , Giovanni CİVARDİ
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri