Ders Adı Sunum Teknikleri
Ders Kodu MDS-3213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sunum ve söyleşi kavramları, sözlü ve sözsüz iletişim ögeleri, etkili bir sunum-söyleşi hazırlama aşamaları ile sunum uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin bir sunumu veya söyleşiyi gerçekleştirirken gerek duyacakları bilgi ile donanımları sağlamaya yöneliktir.
No Dersin Kazanımları  
1 Sunumun amaç, içerik ve uygulaması üzerinde bilgi sahibi olur.
2 Sunumun hangi amaç için olacağı bilincini kavrar.
3 Sunumun görsel ve iştsel teknoloji ile desteklenmesini sağlayabilir.
4 Hedef kitleyi belirler ve içerik ve yöntemlerle ikna etme yöntemini kurar.
5 Aktarılmak istenen konuyu açık, net ve tutarlı bir biçimde verir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sunum teknikleri hakkında temel bilgiler
2 İletişim kavramı
3 Etkili Sunum kavramı
4 İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçlar
5 Yazılı iletişimde etkili sunum yolları
6 Sözlü iletişimde etkili sunum yolları
7 Sunum esnasında yapılacaklar
8 Sunum esnasında yapılacaklar
9 Beden Dili ve Önemi
10 Dinleyici Psikolojisi
11 Sunumdaki Görsel Materyallerin Analizi
12 Sunumda Sesin Doğru ve Etkili Kullanımı
13 Sunumun sonlandırılması
14 Sunum sonu soruların cevaplanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 1
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 3
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 1
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 40
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Diğer Kaynaklar 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Materyal
Dökümanlar 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Ödevler Örnek Sunumlar hazırlamak ve sunmak.
Sınavlar Sunumla ilgili teorik sınav veya ödev.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri