Ders Adı Proje Tasarım
Ders Kodu MDS-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.ögr. Üyesi Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği öğrenciye uygulaması için verilen çalışmaların belirli aşamalardan geçerek sonuca ulaşması için gerekli basamakların uygulanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tasarım yeteneklerini geliştirme, Belirlenen yüzeylere ve konulara uygun tasarımlar yapabilme yeteneği kazandırmak İçin çalışmalarda bulunmak ve bu becerinin geliştirilmesi uygulamalar yapılması
No Dersin Kazanımları  
1 Proje tasarım ilkeleri hakkında genel bilgiler edinebilmek
2 Proje tasarım ilkeleri hakkında genel bilgiler edinebilmek
3 Proje hazırlama kullanılan malzemelerin tanıma ve uygulama becerisi elde etmek
4 Proje uygulanabilecek mekan seçimi için uygun yer belirlenebilme becerisi elde etmek
5 Özgün bir proje hazırlama yetkinliğine sahip olmak
6 Özgün bir proje hazırlama yetkinliğine sahip olmak uygulana bir projenin diğer benzer projelerle kıyaslama becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Konular belirlenir, Konular üzerinde araştırmalar yapılmaya başlanır ve bilgi toplanır
  Ön Hazırlık: tasarım ili iliği literatür arastırması
2 Konular üzerinde araştırmalar yapılarak çalışmanın ve tasarımın detayları ayrıntılı olarak araştırılır.
  Ön Hazırlık: tasarım ili iliği literatür arastırması
3 Konular üzerinde araştırmalar genel olarak değerlendirilerek diğer aşamalar planlanır.
  Ön Hazırlık: tasarım ili iliği literatür arastırması
4 Tasarımların belirlene çerçeve devam ederek gerekli eklemeler yapılar ve tasarıma devam edilir.
  Ön Hazırlık: daha önce yapılan uygulamaların incelenmesi
5 tasarımın bu aşamasında yapılan çalışmanın genel gidişatı üzerinde değerlendirmelerde bulunulur
  Ön Hazırlık: daha önce yapılan uygulamaların incelenmesi
6 tasrımda ana hatlarının tamamen oturması gerekle son dokunuşlar yapılarak uygulana hazır hale getirilir.
  Ön Hazırlık: daha önce yapılan uygulamaların incelenmesi
7 Uygulanacak tasarımın tüm eksikleri tamamlanması için genel bir kontrol yapılır.
  Ön Hazırlık: daha önce yapılan uygulamaların incelenmesi
8 tasarım için uygun malzemenin araştırılması için hazırlık yapılması
  Ön Hazırlık: Benzer Tasarımların İncelenmesi
9 tasarım yapılan yer ve yüzeyde uygulanacak malzemelerin belirlenmesi için araştırma yapılması
  Ön Hazırlık: Benzer Tasarımların İncelenmesi
10 malzemelerin hazırlanarak tasarımın tasarım belirlene yüzeye uygulanması
  Ön Hazırlık: Benzer Tasarımların İncelenmesi
11 tasarımın yüzeye aktarılmasında sonra belirlenen renklerin hazırlanarak uygulamaya başlanması
12 tasarımın uygulanan ana hatlarının incelenmesi ve eksiklerinin belirlenmesi
13 uygulanan proje tasarımını tamamlanmaya yakın hale getirilmesi ve kontrolünün sağlanması
14 proje tasarımın son eksiklerinin tamamlanarak kontrol edilerek son genel bir değerlendirme yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu examination of design studies
Diğer Kaynaklar examination of design studies
Materyal
Dökümanlar examination of design studies
Ödevler tasarımların incelenmesi ve örnek çalışmalarla desteklenmesi
Sınavlar uygulama ve teorik
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri