Ders Adı İç Mekan Tasarımı
Ders Kodu MDS-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.ERKAN GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Genel tanıtımı iki boyutlu resimler yardımıyla üçüncü boyutun belirlenmesi, perspektif tanımı ve önemi, perspektif yöntemleri ve çizim teknikleri, projede perspektif tekniği ve sunumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İç mekan, bileşenleri ve çeşitleri üzerine teorik bilgilerle birlikte bu bilgileri pekiştirecek ders içi uygulamalar ile konut iç mekan tasarımını deneyimlemek, bu yönde çizim ve sunum çalışmaları yapmak bu dersin içeriğini oluşturur.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Perspektif ile ilgili temel bilgileri öğrenecekler
2 2. Perspektif tiplerini öğrenecekler
3 3. Genel Metodla perspektif çizimini öğrenecekler
4 4. Perspektif çizimini kolaylaştırıcı işlemleri öğrenecekler
5 5. Ölçü noktası metodunu öğrenecekler
6 6. Esas nokta metodunu öğrenecekler
7 7. Perspektifde gölge çizimini öğrenecekler
8 8. Serbest el perpektif çizimini öğrenecekler
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tasarı Geometri ve İzdüşümler
  Ön Hazırlık: Şen, İ. Z. ve Özçilingir, 2007: 29-49 s.
2 Perspektif Yöntemleri ve Genel Özellikleri.
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 28-30 s.
3 Paralel Perspektif Yöntemleri, Aksonometrik Perspektif
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997. 31-34 s.
4 İzometrik Perspektif
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997. 35-41 s.
5 Eğik Perspektif; Kavalyer Perspektif
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 37 s.
6 Militer Perspektif, Kabine Perspektif
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 38 s.
7 Konik Perspektif ve Çizim aşamaları
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 92-98 s.
8 Bir Noktalı Perspektif
  Ön Hazırlık: Özkan, B., 1995: 31-32 s.
9 İki Noktalı Perspektif
  Ön Hazırlık: Özkan, B., 1995: 10-11 s.
10 Üç Noktalı Perspektif
  Ön Hazırlık: Onat, E., 1975: 17 s.
11 İki Kaçmalı Konik Perspektif Tekniği yardımıyla iç mekan ıslak zemin çalışmaları
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 67-73 s.
12 İki Kaçmalı Konik Perspektif Tekniği yardımıyla iç mekan balkon çalışmaları
  Ön Hazırlık: Uzun, G., 1997: 83-87 s.
13 İki Kaçmalı Konik Perspektif Tekniği yardımıyla iç mekan koridor çalışmaları
  Ön Hazırlık: Özkan, B., 1995: 64-67 s
14 İki Kaçmalı Konik Perspektif Tekniği yardımıyla iç mekan mutfak çalışmaları
  Ön Hazırlık: Onat, E., 1975: 87-102 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 3
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 5
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 5
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 3
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 3
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 4
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 3
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 1 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Russell Gagg , Ro Spankie , Graeme Brooker , Pam Locker , Lynne Mesher , Sally Stone,İç Mimarlık Temelleri Seti, Literatür Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Russell Gagg , Ro Spankie , Graeme Brooker , Pam Locker , Lynne Mesher , Sally Stone,İç Mimarlık Temelleri Seti, Literatür Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar Russell Gagg , Ro Spankie , Graeme Brooker , Pam Locker , Lynne Mesher , Sally Stone,İç Mimarlık Temelleri Seti, Literatür Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri