Ders Adı Bilgisayar Uygulama ve Tasarım
Ders Kodu MDS-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgisayar Uygulama ve Tasarım dersinde öğrencilere Adobe Illustrator programı ya da eşdeğeri vektörel tasarım programını tasarım amaçlı kullanmak öğretilir. Bilgisayar programına bir tasarım aracı olarak hakim olabilmesi amaçlanan öğrenciye, çalışma alanı oluşturma, temel vektörel çizim araçları, paneller, katmanlar, path özellikleri, görsel ekleme ve maskeleme, renk paleti, fırçalar ve illüstrasyon araçları, cetveller ve ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, alan tipografisi yerleştirme, geometrik şekiller ve paneller aracılığı ile form ve bıçak oluşturabilme, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonlandırma öğretilir. Ayrıca diğer programlarla senkronize çalışabilmeleri için doküman formatları ve kaydetme özellikleri hakkında da bilgi verilir. Bu dersi alan öğrenci, grafik tasarıma yönelik sembol, amblem, logo gibi tasarlama, sayfa düzeni oluşturma, bıçak çizimi oluşturma, temel anlamda vektörel illüstrasyon yapma, baskıya ya da dijital ortama grafik sağlama becerilerini kazanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere grafik tasarımı uygulamalarını yapabilecekleri temel vektörel bilgisayar programı bilgisi kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Bilgisayara giriş ve bilgisayarın Temel İlkeleri öğrenir.
2 Adobe Illustrator programında temel çizim, boyama ve diğer uygulama yöntemlerini öğrenir.
3 Vektör nedir? Adobe Illustrator programı hakkında genel bilgi sahibi olur
4 Piksel nedir? Adobe Photoshop programı hakkında genel bilgi sahibi olur.
5 Adobe Illustrator programında temel çizim, boyama ve diğer uygulama yöntemlerini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Adobe Illustrator yazılımına giriş. Arayüzün tanıtımı ve örnek tasarımların incelenmesi. Baskı hazırlıkları ve renkle ilgili temel bilgilerin aktarılması.
2 Temel geometrik formlar ile hizalama, renk ve kompozisyon çalışmaları. Cetvel ve ölçüm araçlarının kullanımı.
3 Çizim araçları karmaşık şekiller oluşturmak. (Pathfinder paneli)
4 Kalem ve fırça aracı ile çalışmalar. Piksel tabanlı dökümanların vektöre dönüştürülmesi.
5 Gradient boyama araçları ve renk paletinin yönetimi.
6 Tipografik çalışmalar. Metin araçlarının kullanımı.
7 Dönüştürme ve deformasyon özellikleri ile kompozisyonlar oluşturma.
8 Fırça ilşe desenlerin oluşturulması ve kullanımı.
9 Doku ve desenlerin oluşturulması ve kullanımı.
10 Efektler ile çalışmak.
11 Kurumsal kimlik paftası oluşturma ve baskıya hazırlama.
12 3 Boyutlu nesne çizimleri. Işık, renk ve desen ayarları.
13 Ambalaj tasarımı. Açılımların çizimi ve baskı hazırlıkları.
14 Çalışmaların web tasarıma uygun hazırlanıp kaydedilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 3
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 1
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 1
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 1
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Adobe illustrator CS6 ve CC / Yazar: Gümüştepe, Yavuz, 1975- Baskı/Yayın Bilgisi 2014
Diğer Kaynaklar Adobe illustrator CS6 ve CC / Yazar: Gümüştepe, Yavuz, 1975- Baskı/Yayın Bilgisi 2014
Materyal
Dökümanlar Adobe illustrator CS6 ve CC / Yazar: Gümüştepe, Yavuz, 1975- Baskı/Yayın Bilgisi 2014
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri