Ders Adı Seramik Tasarım Yöntemleri
Ders Kodu MDS-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.AYŞEGÜL ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel olarak öğrenci seramik nedir kısmından başlayarak seramiğin hazırlık aşamalarını bilme, çamur(kil) nasıl hazırlanır dikkat edilmesi gereken unsurları, yeni bir form yapmak için hazırlık aşamalarının neler olduğunu öğrenir,çıkardığı taslakları teknik çizim aşamasında ebatlandırmasını yapar, el aletlerinin kullanımını öğrendikten sonra formu üç boyutlu olarak ortaya çıkarır, ortaya çıkan ürün nasıl kurutulur, nasıl pişirilir, nasıl sergilenir uygulamalarını öğrenmiş olur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Şekillendirmede kullanılan çamur çeşitlerini tanıyabilecektir. Üreteceği forma göre hangi çamur çeşidini kullanacağını saptar Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir Hazırladığı eskiz taslağını şekillendirmede kullanılan yöntemlere göre saptayabilecektir. Tasarımını uygulayabilecektir. Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir Ürünün ne tip fırında pişirileceğini tanır. Ürüne ne gibi işlemler yapılacağını tanır.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel şekillendirme yöntemleri ile kullanıma yönelik iki ve üç boyutlu biçim oluşturma, malzemeyi doğru kullanabilme becerisi kazandırılır.
2 Seramikle ilgili toplumsal ve evrensel boyutlarda bilgi ve beceri sahibi olmak, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek.
3 Seramik yapımında kullanılan teknolojik bilgileri, hammaddeleri ve uygulama tekniklerini bilmek ve uygulamak
4 Farklı hammaddelerin ilk toprak halden,birleşerek seramik çamur bünyesini oluşturması süreci öğrenilir.
5 Projelendirdiği tasarımları ölçeklendirerek serbest seramik teknikleriyle şekillendirir.
6 Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir. Hazırladığı taslağı çözümler.
7 Tasarımını gerekliliklerine göre uyarlar.Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir.
8 Dış ve iç mekanlarda kullanılabilecek seramik heykel tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Seramik sanatı hakkında genel bilgiler teorik olarak öğrencilere aktarılır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
2 Seramik Sanatı Tarihi hakkında bilgi verilir
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
3 Seramik hammaddelerini hakkında bilgi verilmesi.Seramik çamur çeşitlerini ve Seramik çamur hazırlama yöntemlerini öğrenmek.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
4 Seramik Şekillendirme Yöntemleri hakkında bilgi verilir.Herhangi bir nesnenin seramik şekillendirme yöntemleri ile üç boyutlu bir form oluşturulması
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
5 Seramik dekor tekniklerinden mühür tekniği yapımına başlanır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
6 Seramik dekor tekniklerinden mühür tekniği yapımına başlanır.Yapılan üç boyutlu forma dizaynı yapılır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
7 Vize sınavı;altı hafta boyunca öğretilen konularla ilgili teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
8 Seramik dekor tekniklerinden ajur tekniği yapımına başlanır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
9 Seramik dekor tekniklerinden ajur tekniği hazırlanan seramik form üzerine uygulanır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
10 Seramik dekor tekniklerinden ajur tekniği yapımına başlanır.Hazırlanan seramik form üzerine ajur tekniği uygulanır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
11 Seramik dekor tekniklerinden ajur tekniği yapımına başlanır.Hazırlanan seramik form üzerine ajur tekniği uygulanır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
12 Yapılan formların kurutulması, rötuşlanması ve de fırına yerleştirilmesi çıkan üç boyutlu formun sırlanması ve de sunuma hazır hale getirilmesi.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
13 Seramiğin kullanım alanları hakkında ve alternatif pişirim teknikleri hakkında bilgi verilir.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
14 Final sınavı; dönem boyunca öğretilen konularla ilgili teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
  Ön Hazırlık: Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 4
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 5
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 4
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 4
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 3
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 4
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 5
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 4
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 5
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 1 10
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 10 4 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
Diğer Kaynaklar Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
Materyal
Dökümanlar Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorları Ateş Arcasoy Seramik Teknolojisi Beril Anılanmert Daha Çok Ateş Atilla Galatalı Toprağın ve Ateşin Ozanı Hamiye Çolakoğlu Toprağın Erki
Ödevler Antik dönem uygarlıklarının bir tanesini seçip, o dönemin seramikleri hakkında bir sunum hazırlayıp, o dönemde kullanılan formlardan üç tanesi ile yeni tasarımlar oluşturup karakalem ve perspektif çizimlerini yaparak word dosyasına yükleyiniz?
Sınavlar Antik dönem uygarlıklarının bir tanesini seçip, o dönemin seramikleri hakkında bir sunum hazırlayıp, o dönemde kullanılan formlardan üç tanesi ile yeni tasarımlar oluşturup karakalem ve perspektif çizimlerini yaparak word dosyasına yükleyiniz? Antik dönem uygarlıklarından hazırlamış olduğunuz tasarımlardan bir tanesini seramik çamuru ile üç boyutlu bir şekilde şekillendirip üç farklı açıdan fotoğraflarını çekerek sisteme yükleyiniz?
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri