Ders Adı Geleneksel Baskı Teknikleri
Ders Kodu MDS-3130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgilerin verilmesi. Giriş: Baskı nedir? İçerik olarak dersin çerçevesi ve işlenişine ilişkin genel bilgilenme, Baskı ya giriş Baskının tarihi ve baskının öncüleri Baskı makinaları Temel Baskı Bilgilerinin Verilmesi, Bir Plastik Sanat Olarak Baskının tanımlanması, Baskı-Grafik Bakışın sorgulanması, Şablon Baskı, Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak, Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak. Basmak, Hazırlanan kompozisyonun şablon baskı tekniğinde hazırlanıp basılması, Linol baskı, Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması, Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması, Hazırlanan kalıpların basılması, Hazırlanan kalıpların basılması, Hazırlanan kalıpların basılması, Gravür baskı, Gravür kalıbın hazırlanması ve basım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere baskı tekniğinin tarihcesini, çeşitlerini( Yüksek-düz- elek-çukur) baskı tekniklerini kavratmak ve pratik bilgiler vermek. Öğrencilerin baskı tekniklerini görmesi kayraması ve uygulamalarını yapması
No Dersin Kazanımları  
1 1) Baskı atölyesindeki araç ve gereçleri kullanabilme.
2 2) Özgün çalışma yapabilmek.
3 3) Baskı kalıbı hazırlamak.
4 4) Hazırlanan kalıbın baskısını yapmak.
5 5) Baskıların sergiye hazırlığının yapmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1. Ders hakkında genel bilgilerin verilmesi. Giriş: Baskı nedir? İçerik olarak dersin çerçevesi ve işlenişine ilişkin genel bilgilenme
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
2 2.Baskı ya giriş Baskının tarihi ve baskının öncüleri Baskı makinaları Temel Baskı Bilgilerinin Verilmesi, Bir Plastik Sanat Olarak Baskının tanımlanması, Baskı-Grafik Bakışın sorgulanması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
3 3. Şablon Baskı
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
4 4.Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
5 5. Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak. Basmak.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
6 6. Hazırlanan kompozisyonun şablon baskı tekniğinde hazırlanıp basılması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
7 7. Linol baskı
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
8 8. Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
9 9. Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
10 10. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
11 11. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
12 12. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
13 13. Gravür baskı.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
14 14. Gravür kalıbın hazırlanması ve basım
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Baskı tekniklerinin araştırılması. Baskı sanatçılarının araştırılması.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri