Ders Adı Ebru
Ders Kodu MDS-3126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ebru sanatının tarihçesi, ebru kelimesinin anlamı ve geçmişten günümüze ebru ustaları, Ebrunun kullanım alanları ve geleneksel ebru malzemelerinin tanıtımı, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Boya ezmek, fırça sarmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Kitre ve öd hazırlamak, Ebru sanatının yapımı ve ebru çeşitleri, Zemin, Battal ebruları çalışmaları, Gelgit ebru çalışması, Taraklı ebru çalışması, Şal, Bülbül ebruları çalışmaları, Somaki ebru çalışması, Neftli Battal ebru çalışması, Çiçekli ebru: Lale ebru çalışması, Çiçekli ebru: Papatya ebru çalışması, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama. Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması ve levhaya dönüştürme çalışması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin, Ebru Sanatı tarihini, ebruculukta kullanılan malzemeleri ve ebru tekniğinin farklı uygulamalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Türk Ebru sanatının tarihçesi ve sanatçıları ile ilgili temel bilgileri bilir.
2 Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyalar ve kullanılan malzemeyi bilir.
3 Türk Ebru sanatında kullanılan ebru çeşitleri tanır
4 Türk Ebru sanatında yaygın olarak görülen ebru çeşitlerin yapılış tekniklerini bilir.
5 Türk Ebru sanatındaki kullanılan çeşitleri uygun biçimde uygulamasını ve etkin şekilde sunabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ebru sanatının tarihçesi, ebru kelimesinin anlamı ve geçmişten günümüze ebru ustaları.
  Ön Hazırlık: DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul.
2 Ebrunun kullanım alanları ve geleneksel ebru malzemelerinin tanıtımı.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
3 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Boya ezmek, fırça sarmak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
4 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Kitre ve öd hazırlamak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
5 Ebru sanatının yapımı ve ebru çeşitleri.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
6 Zemin, Battal ebruları çalışmaları.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
7 Gelgit ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
8 Taraklı ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
9 Şal, Bülbül ebruları çalışmaları.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
10 Çiçekli ebru: Lale ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
11 Çiçekli ebru: Papatya ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
12 Çiçekli ebru: Karanfil ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
13 Çiçekli ebru: Gül ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti.,
14 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama. Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması ve levhaya dönüştürme çalışması.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti.,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 1
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 1
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 1
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 1
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara., BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Diğer Kaynaklar DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara., BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Materyal
Dökümanlar DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara., BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri