Ders Adı Restorasyon Konservasyon
Ders Kodu MDS-3115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Koruma, korumanın boyutu, koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, anıtlarda bozulmaya neden olan iç ve dış etkenler, korunması gerekli yapı, yapı grubu ya da alanlarda uygulanan restorasyon teknikleri, restorasyon uygulamalarında doğru yöntem ve malzeme seçimindeki kriterler, restorasyonda çağdaş teknolojinin kullanılması ile ilgili bilgileri; restorasyonu yapılmakta olan ya da yapılmış eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi şeklindeki çalışmaları kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, tarihi çevre bilinci oluşturulması, korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması. Bozulmuş ve korunması gerekli bir esere yapılabilecek müdahaleleri tespit ettirebilme.
No Dersin Kazanımları  
1 Eski eser hakkında çıkarımlarda bulunur
2 Restorasyon ve Konservasyon önerileri sunar
3 Restorasyonda ve Konservasyonda yapılacak teknikleri uygular
4 Koruma kavramı hakkında bilgi edinir.
5 Tarihi yapılarda oluşabilecek bozulmaları ve nedenlerini öğrenir.
6 Restorasyon tekniklerini ve uygulama biçimlerini tanır.
7 Bağımsız çalışmayı öğrenir.
8 Araştırma becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Eski eser tanımlanması ve karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
2 Etkin Koruma
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
3 Eski Eser Koruma ve Restorasyon İlkeleri.
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
4 Mimari Korumada Otantiklik ve Bütünlük Sorunu
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
5 Tarihi Yapıların Özgün Değerleri İle Korunması
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
6 Konservasyon Raporunun Önemi
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
7 Tarihi Mirasın Korunmasında Endirekt-Önleyici Koruma ve Önleyici Bakım. Mimari yapılarda, Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
8 Yapı Birimi Olarak Mimari Elemanların Korunması ve Restorasyonu.
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
9 Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Restorasyon
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
10 Tarihi Yapıların Restorasyonlarında ve korunmasında Jeofizik Yöntemlerin Kullanılması
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
11 Zaman ve Kentsel Büyüme
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
12 Mozaik Koruma ve Restorasyonu
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
13 Duvar resmi Koruma ve Restorasyonu
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
14 Ahşap, metal, kağıt ve deri Koruma ve Restorasyonu
  Ön Hazırlık: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,Zeynep AHUNBAY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 4
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 3
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 5
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 4
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 1
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 4
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 3
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 3
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 3
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu Ders notu çağatay çelik
Diğer Kaynaklar 1. Abdülrahimov, R., Restorasyonda Yapım Teknikleri, Trabzon, 1999. 2. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul, 2000. 3. Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri