Ders Adı Duvar Süsleme Teknikleri
Ders Kodu MDS-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.NurayGÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin içeriği; Mimari dekoratif sahasına uygun görseller ve malzeme bilgisi, Mimari dekoratif sahasına uygun görseller ve malzeme bilgisi, Kalemişi, Geleneksel Türk motiflerinin çizimi, Kalemişi, Geleneksel Türk motiflerinin çizimi, Kalemişi, Geleneksel Türk motiflerinin çizimi, Desen uygulama, Desen uygulama, Desen uygulama, Kalemişi desen tasarım, Kalemişi desen tasarımı ve boya teknikleri, Kalemişi desen tasarımı ve boya teknikleri, Kalemişi desen tasarımı ve boya teknikleri, Desen uygulama, Desen uygulama gerçekleştirmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Duvar süsleme tekniklerini öğreterek, mekana uygun desen tasarımı ve uygun üslupta çalışmalar gerçekleştirmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Duvar süsleme araç ve gereçlerini kullanabilir.
2 2.Alçı, polyester ve seramik malzemelerini bilir.
3 3.Malzemelerin uygulamalarını yapabilir.
4 Duvar yüzeylerinde bulunan süslemelerdeki çeşitli teknikleri tanımlıyabilir.
5 Türk mimari süsleme sanatına ait bilgilerini geliştirebilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ders içeriği anlatılır. Duvar süslemesinin amacı belirlenir.
  Ön Hazırlık: İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel.
2 Hangi yüzeylere ne teknikler uygulanır anlatılır.
  Ön Hazırlık: İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel.
3 Duvar süslemenin tarihsel sürecini verilmesi,
  Ön Hazırlık: Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
4 Selçuklu dönemi duvar süslemeleri
  Ön Hazırlık: Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman.
5 Erken Osmanlı dönemi duvar süslemeleri,
  Ön Hazırlık: Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman.
6 Osmanlı dönemi duvar süslemeleri,
  Ön Hazırlık: Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
7 Barok ve rokoko dönemi duvar süslemeleri üslupları ve teknikleri,
  Ön Hazırlık: Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
8 Dönemlerine göre duvar bezemeleri
  Ön Hazırlık: Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
9 Duvar bezeme desenini çizme
  Ön Hazırlık: Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
10 Ölçerek yüzeye yerleştirmek
  Ön Hazırlık: Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
11 Desenin yüzeye aktarılmasını silkelenmesini hazırlamak,
  Ön Hazırlık: Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı. Yıldız Demiriz.
12 Yüzeyin motiflerinin oluşumunu hazırlamak
  Ön Hazırlık: Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı. Yıldız Demiriz.
13 Duvar süsleme motiflerini çizerek oluşturmak
  Ön Hazırlık: Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı. Yıldız Demiriz.
14 Deseni yüzeye geçirmek.
  Ön Hazırlık: Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı. Yıldız Demiriz.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
Diğer Kaynaklar İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
Materyal
Dökümanlar İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri