Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu MDS-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.ERKAN GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Teknik resime giriş, Çizgi çeşitleri, standart yazılar, izdüşümler, görünüş çıkarma kesit alma ölçülendirme, perspektif çizimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Standart teknik resim kurallarına göre makine paçalarının görünüş ve perspektiflerini çizebilme ve çizilen resmi anlama becerisini kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı.
2 2 Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli
3 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli
4 4. Her hafta verilen föyler de görülen hatalar ertesi hafta öğrenciye gösterilmeli.
5 5. Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri
6 6. Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
7 7. Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
8 8. Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teknik Resim araç ve gereçlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Çizgiler ve uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Yazı ve rakamlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Geometrik çizimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 İzdüşümler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Perspektiften Görünüş çıkarma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Görünüş Çıkarma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Görünüşlerden Yararlanarak Perspektif Çizme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Ölçekler ve Ölçümlendirme kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Ölçülendirme uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kesit görünüşler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Kesit görünüşler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Perspektif resim metodu I
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Perspektif resim metodu II
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 3
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 3
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 6 5 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Diğer Kaynaklar Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Materyal
Dökümanlar Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri