Ders Adı Çini Teknikleri
Ders Kodu MDS-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Ögr. Üyesi Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çini yapım teknikleri, ilk uygulama alanları ve Türk çini sanatının Anadolu Selçuklu sonu Beylikler dönemi mimari uygulama alanlarını ve Osmanlı çini sanatını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Çini tanımı, kavramları, teknikleri, kullanılan malzemeleri, tezyinatı özelliklerini ve İslam Sanatındaki ve Türk sanatındaki ilk uygulama örneklerini incelemek.
No Dersin Kazanımları  
1 Çini tasarım teknikleri hakkında genel kuralları kavrayabilme becerisi elde etmek
2 Çini Tasarımının genel kurallarını uygulayabilme becerisine sahip olmak
3 Özgün tasarımlar yapabilme yetkinliğine sahip olmak
4 Çini Tasarımı Uygulanabilecek Alanların Uygunluğunu Kavrayabilmek
5 Çini sanatındaki tasarımlar üzerine yorum ve sunum yapabilme yetkinliğine sahip olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çini sanatı hakkında teorik bilgi verilmesi. Uygulama yapmak için kullanılacak materyallerin tanıtılması. Uygulama yönteminin üzerinde durulması. Uygulamada yapılabilecek hatalara dikkat çekilerek, malzeme ve araçların doğru kullanılmasına ilişkin bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: Çini Sanatı İle İlgili Kaynakların Araştırılması
2 Öğrenciye fırça kullanma becerisinin aktarılarak uygulama yapılmasının sağlanması (kontür, fırça uygulaması yapılması). Kullanılan boyaların tanıtılması, boyama yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılması (kontür boyası siyah-mavi). Çini sanatında kullanılan altyapının anlatılması ve uygulamaya geçilmesi
  Ön Hazırlık: Çini Sanatının Uygulama Örneklerin İncelenmesi
3 Desenin çini yüzeyine geçirme yöntemlerinin aşamalı anlatılarak ve uygulanarak gösterilmesi. Fırça ile kontür çalışmalı bisküvi üzerinde çalışılması ve fırça teknikleri üzerinde durulması
4 25 cm x 25 cm çini karo üzerine delinmiş desenin geçirilmesi ve dikkat edilecek hususlara değinilmesi. Baskıda kullanılan kömür tozu ve özellikleri üzerinde durulması. Desenin yüzeye aktarılmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde durulması. Fırça ile karonun kontürlenmesi.
  Ön Hazırlık: Selçuklu Çini Sanatında Çini Karo Desen Uygulamalarının incelenmesi
5 Eksiz kağıdı üzerine yapılan kontür (tahrir) çalışmaları 25x25 cm çini karo üzerine uygulanacak desen seçimi Seçilen desenin delinme yönteminin üzerinde durulması Bu uygulamadaki kazanımların sağlanması
  Ön Hazırlık: Selçuklu Çini Sanatında Çini Karo Desen Uygulamalarının incelenmesi
6 25x25 cm karo üzerine delinen desenin geçirilmesi Fırça dekor yöntemi ile geçirilen desenin uygulanması Kontürün (tahrir) çini karo üzerine uygulanmasının sağlanması
7 Desen çıkartma ve çoğaltma yöntemleri, kağıt üzerine fırça ile kontür çalışmaları
8 Bezemede “kontür (tahrir)” kavramı ve uygulama ilkeleri ve uygulamalardan tanıtımlar
9 Bezemede “kontür (tahrir)” kavramı ve uygulama ilkeleri ve uygulamalardan tanıtımlar
10 Türk Çini Sanatında üsluplar: Mavi-Beyaz üslubu
11 Türk Çini Sanatında üsluplar: Babanakkaş üslubu
12 Türk Çini Sanatında üsluplar: Milet İşi üslubu
13 Türk Çini Sanatında üsluplar: Şam İşi üslubu
14 Türk Çini Sanatında üsluplar: Rodos İşi üslubu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 1
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 137    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Examination of examples in Tile Art in accordance with tile making techniques
Diğer Kaynaklar Examination of examples in Tile Art in accordance with tile making techniques
Materyal
Dökümanlar Examination of examples in Tile Art in accordance with tile making techniques
Ödevler Tasarımların incelenmesi ve örnek çalışmalarla desteklenmesi
Sınavlar uygulama ve teorik
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri