Ders Adı Anadolu Uygarlık Tarihi
Ders Kodu MDS-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Ögretim Üyesi Elif Bayrak KAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Anadolu Uygarlıklarını tanıma Anadolu Uygarlıklarını kronolojik olarak sıralayabilme Anadolu Uygarlıklarını belirleyici özelliklerinin anlaşılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Anadolu'nun uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde irdeleyip anlamak. Anadolu tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Anadolu sanat tarihi hakkında bilgi edinme
2 Anadolu sanat tarihi hakkında bilgi edinme
3 Anadolu sanat tarihi hakkında yorum yapabilme becerisi kazanımı
4 Anadolu sanat tarihi hakında sunum yapabilme katkısı
5 Anadolu sanat tarihi diger sanat alanlarıyla kıyaslama becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 .Anodolu uygarlık tarihi hakkında genel bilgiler verilmesiTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklar:Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988
2 Konular: Konular: 1.Anodolu uygarlık tarihi hakkında Tarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.genel bilgiler verilmesi
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
3 Konular: 1. Mezolitik Çağ ve Neolitik ÇağTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
4 Konular: 1. Kalkolitik Çağ ve yerleşimlerTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
5 Konular: 1.Tunç Çağı ve yerleşimlerTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
6 Konular: 1. Asur Ticaret kolonileri, Demir Çağı ve yerleşimlerTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
7 Konular: 1. Geç Hitit UygarlığıTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
8 Konular: 1. Urartu UygarlığıTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
9 Konular: 1. Lidya Uygarlığı, Likya UygarlığıTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
10 Konular: 1. Karya Uygarlığı ve Ionia UygarlığıTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
11 Konular: 1. . Frig Uygarlığı ve Mezopotamya uygarlıklarıTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
12 Konular: 1. Kültepe ve Göbekli tepeTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
13 Konular: 1. Çatalhöyük Tarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
14 Konular: 1.HacılarTarihi kültürü, folflorü, ve kalıntıları hakkında bilgilenme.
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Anodolu uygarlık tarihi hakkında genel bilgiler verilmesi ve ilgili kaynaklar,Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
Diğer Kaynaklar Anodolu uygarlık tarihi hakkında genel bilgiler verilmesi ve ilgili kaynaklar,Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
Materyal
Dökümanlar Anodolu uygarlık tarihi hakkında genel bilgiler verilmesi ve ilgili kaynaklar,Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988 Lan ,Hodder, Çatalhöyük, İstanbul,2019 Gülay sert, Tılsımlı Köy: Çatalhöyük, İstanbul,2013 Ekrem Akurgal, Anadolu kültür tarihi, Ankara,2015
Ödevler Sınav zamanları yapılacaktır.
Sınavlar Teorik ve seminer hazırlama biçiminde yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri