Ders Adı Dekoratif Süsleme
Ders Kodu MDS-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ayşegül ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Seramik sanatı hakkında genel bilgi. Seramik formların şekillendirilmesinde kullanılan çamurun şekillendirme için yoğurularak hazırlanması. Sucuk tekniği ile şekillendirme .Sucuk tekniği ile yapılan çalışmanın sonuçlanması. Plaka yöntemi ile şekillendirme. Plaka yöntemiyle açılan seramik yüzey üzerine temel sanat ögelerinden çizgi, nokta, doku v.s. araştırılıp uygulanması. Yapılan seramik formların pişiriminin yapılması. Bisküvi pişirimi yapılan seramik formların sır pişiriminin yapılması. Seramik sanatı ile ilgili çalışan sanatçıların yapıtlarının irdelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Serbest şekillendirme yöntemiyle, kili şekillendirme, kurutma ve fırınlama aşamalarını kapsayacak şekilde uygulamalar yaparak form oluşma, bu sayede de tasarım ögelerinin kavratılması amaçlanmıştır.Seramik alanının gerektirdiği gereklerin göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Şekillendirmede kullanılan çamur çeşitlerini tanıyabilecektir.
2 Seramik çamurunun yoğurmayı öğrenir.
3 Çamurunun şekillendirme yöntemlerinden çimdikleme yöntemini öğrenir.
4 Öğrencilerin üç boyut algısını geliştirmek, ince motor becerilerini desteklenir.
5 azırladığı taslağı çözümler.Hazırladığı eskiz taslağını şekillendirmede kullanılan yöntemlere göre saptayabilecektir.
6 Eskizi çözümler.Eskizini üç boyutlu formlara uygulayabilir.
7 Tasarım gerekliliklerine göre, tasarımınıuygulayabilecektir.
8 üç boyutlu seramik şekillendirmesini oluştururken; bu alanda çalışan sanatçıların çalışmalarınıda irdeler.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Seramik sanatına giriş yaparak, seramik şekillendirme yöntemlerini anlatıp, serbest anlamda seramik üretiminin süreci anlatılır.
  Ön Hazırlık: Ateş ARCASOY Seramik Tekonolojisi Sibel Sıdıka SEVİM Seramik Jan Peterson çeviren: Sevim ÇİZER Seramik Yapıyoruz.
2 Seramik formların şekillendirmesinde kullanılan çamurun şekillendirme için yoğurularak hazırlanması.Yoğurulma aşamasında dikkat edilecek husuların gösterilerek anlatılması. Seramik çamurunun nasıl saklanması hakkında bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: Ateş ARCASOY Seramik Tekonolojisi Sibel Sıdıka SEVİM Seramik Jan Peterson çeviren: Sevim ÇİZER Seramik Yapıyoruz.
3 Seramik şekillendirme yöntemlerinden ilki olan sucuk tekniğinin uygulanması. Bu yöntemle ilgili çalışmaların yapılması.
  Ön Hazırlık: Ateş ARCASOY Seramik Tekonolojisi Sibel Sıdıka SEVİM Seramik Jan Peterson çeviren: Sevim ÇİZER Seramik Yapıyoruz.
4 Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile ilgili serbest çalışma yapılması. sucuk tekniği ile ilgili eskiz tasarımı yapıldı.Çizilen tasarımlar uygulandı.
  Ön Hazırlık: Ateş ARCASOY Seramik Tekonolojisi Sibel Sıdıka SEVİM Seramik Jan Peterson çeviren: Sevim ÇİZER Seramik Yapıyoruz.
5 Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile ilgili serbest çalışma yapılması. sucuk tekniği ile ilgili eskiz tasarımı yapıldı.Çizilen tasarımlar uygulandı.
6 Plaka yöntemi ile şekillendirme. plaka yöntemi ile tabak yapımı. Plaka yöntemi ile vazo yapımı.
7 Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile tasarlanarak hazırlanan formların teslim alınarak vize sınavının yapılması.
8 Plaka yöntemi ile şekillendirme. plaka yöntemi ile tabak yapımı. Plaka yöntemi ile vazo yapımı.
9 Plaka yöntemi ile şekillendirme. plaka yöntemi ile tabak yapımı. Plaka yöntemi ile vazo yapımı.
10 plaka yöntemiyle hazırlanan tabak ve vazoların üzerine temel sanat ögelerinden çizgi,nokta,doku çalışmalarının uygulanması.
11 plaka yöntemiyle hazırlanan tabak ve vazoların üzerine temel sanat ögelerinden çizgi,nokta,doku çalışmalarının uygulanması.
12 Şekillendirelen seramiklerin rotüşü yapıldıktan sonra bisküvi pişiriminin yapılması.
13 Bisküvi pişirimi yapılan seramik formların sırlanarak, sır pişiriminin yapılması.
14 sır pişirimi ile sonuçlanan çalışmaların final sınavında toplanması ve de değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ateş ARCASOYSeramik Tekonolojisi Sibel Sıdıka SEVİM Seramik Jan Peterson çeviren: Sevim ÇİZER Seramik Yapıyoruz.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 1
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 3
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 3
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 1
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 1
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 1
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 1
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 1
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile tasarlanarak hazırlanan formların teslim alınması. plaka yöntemiyle hazırlanan tabak ve vazoların üzerine temel sanat ögelerinden çizgi,nokta,doku çalışmalarının uygulanması, sırlı pişirimin yapılıp teslim alınması.
Diğer Kaynaklar Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile tasarlanarak hazırlanan formların teslim alınması. plaka yöntemiyle hazırlanan tabak ve vazoların üzerine temel sanat ögelerinden çizgi,nokta,doku çalışmalarının uygulanması, sırlı pişirimin yapılıp teslim alınması.
Materyal
Dökümanlar Seramik şekillendirme yöntemlerinden sucuk tekniği ile tasarlanarak hazırlanan formların teslim alınması. plaka yöntemiyle hazırlanan tabak ve vazoların üzerine temel sanat ögelerinden çizgi,nokta,doku çalışmalarının uygulanması, sırlı pişirimin yapılıp teslim alınması.
Ödevler
Sınavlar Bir vize sınavı bir de final sınavı olmak üzere toplam 2 sınav oluyor. Bir dönem içinde.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri