Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu MDS-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. El. Tuba Nur Hünük ERDİL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mekan etütleri, Kat planı etütleri, Avan projeler; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, Tatbikat projeleri; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, Sistem ve nokta detayları, Perspektif, Tasarımların ölçek ayarları, çıktıların alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Çizim paket programı kullanarak bina avan ve tatbikat projelerini tasarlama ve çıktılarını alma bilgi ve becerilerini kavratmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarihi yapıları koruma bilinci kazandırılır.
2 Geleneksel yapıları tanımayı öğrenir.
3 Yapım tekniklerini öğrenir.
4 Türk konutu kavramını tanır. Yapısal özelliklerini öğrenir.
5 Geleneksel yapı elemanlarının çizimi yapar. Çizim tekniğini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mimari proje tasarımı
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
2 1/50 ölçekli kat planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
3 1/50 ölçekli kat planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
4 1/50 ölçekli kat planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
5 1/50 ölçekli kat planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
6 1/50 ölçekli temel kalıp planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
7 1/50 ölçekli kesit çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
8 1/50 ölçekli kesit çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
9 1/50 ölçekli görünüşlerin çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
10 Ara sınav (Vize) zamanı
  Ön Hazırlık: Ara sınav (Vize) zamanı
11 1/50 ölçekli çatı planı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
12 1/20 ölçekli sistem detayı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
13 1/10 ölçekli nokta detayı çizimi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
14 1/500 ölçekli vaziyet planı çizimi Tüm çizimlerin tek paftada birleştirilmesi
  Ön Hazırlık: AutoCAD 2010 : çizim-modelleme / Yazar: Gökkaya, Hasan. Baskı/Yayın Bilgisi 2010 Konular: '; ?...AutoCAD 6086...?
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 5
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 4
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 5
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 5
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 5
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 5
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 4
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 3
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 4
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 4
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 5 25
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Autocad 2015 2D - 3D Tasarım, İşlem Sıralı - İbrahim Zeki Şen, Halil Acar.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri