Ders Adı Mimari Dekoratif Teknikleri
Ders Kodu MDS-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Ögr. Üyesi Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yapı mekanlarını tasarlama normlarını çizim uygulamalarıyla öğretmek,Çimento, kireç, alçı ve katkı maddeleri özelliklerini öğrenmek, keresteler, yonga levhalar, kontrplaklar, laminantlar, tuğla, kiremit, kerpiç, blok ve seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kağıt, bitüm ve katranlı kartonlar, demir ve demir alaşımları, demirsiz metaller, doğal ve yapay taşlar, PVC profiller ve levhalar dekorasyon elemanlarının kullanım yerleri ve nerelerde kullanıldığını anlatmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere yapı bilgilerini,yapı tasarımı bilgilerini ve tasarım süreçlerini teorik ve uygulamalı olarak kazandırmak,iç mekanda ve dış mekanda geçmişten günümüze uygulanmış dekorlama örneklerinin teknikleriyle beraber analizlerinin yapılması, ahşapta, betonda, alçıda v.s yapılan rölyef,ajur v.s tekniklerin gösterilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Tasarım teknikleri hakkında genel kuralları kavrayabilme becerisi elde etmek
2 Tasarımların genel kurallarını uygulayabilme becerisine sahip olmak
3 Özgün tasarımlar yapabilme yetkinliğine sahip olmak
4 Tasarım Uygulanabilecek Alanların Uygunluğunu Kavrayabilmek
5 Tasarım ilkeleri hakkında yorum ve sunum yapabilme yetkinliğine sahip olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mimari Süslemenin Tanımı
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
2 Taş Mimari Yapı Elemanları: Temeller,Duvarlar,Döşemeler,Merdivenler
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
3 Taş Mimari Yapı Elemanları: Söve,Lento,Denizlik,Eşikler,Şebekeler
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
4 Taş Mimari Yapı Elemanları: Ayaklar,Sütunlar,Silmeler
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
5 Taş Mimari Yapı Elemanları: Çörtenler,Bacalar,Kemerler
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
6 Örtüye Geçiş Elemanları: Tromp,pandantif,Türk Üçkeni,Mukarnas,Tonozlar,Kubbeler
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
7 Mimari Tasarım Kavramları,yapı bilgisi,yapıda kullanılan dekorasyon malzemelerinin anlatımı
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
8 Yapı Tasarımdaki Süreçler – Tasarımda işlevsellik, strüktür ve estetik özelliklerin uyumu
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
9 Mimari yapı çeşitlerine göre uygulanmış süsleme tipleri, uygulama alanlarına göre kullanılan teknikler . Yüzyıllara göre mimari eserlerin kalem-işi örnekleri ve kalem-işinde kullanılan motifler.
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
10 Bina mekanlarının kurgulanmasında,teknik çizimlerinin hazırlanması, yapı sahibinin istekleri ve çevresel etkiler
  Ön Hazırlık: rojeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
11 Yapıya uygun dekor unsurlarının belirlenmesi,kullanılacak malzemenin tanıtılması
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
12 İç mekanda ahşap dekor uygulaması,iç mekanda duvar kağıdı uygulaması
  Ön Hazırlık: Projects, buildings 1: Houses, Feed publications, Materials and details in interior architecture, Genco Berkin, Yem publication
13 İç mekanda alçı dekor uygulamasının yapılmasının gösterilmesi ve malzeme kullanımı
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
14 İç mekanda ve dış mekanda seramik duvar ve zemin kaplama uygulamasının yaptırılması
  Ön Hazırlık: Projeler yapılar 1:Konutlar, Yem yayınları,İç mimarlıkta malzeme ve detay,Genco Berkin,Yem yayın
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 2
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 1
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 2
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 1
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Neufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı Bilgileri
Diğer Kaynaklar Neufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı Bilgileri
Materyal
Dökümanlar Neufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı Bilgileri
Ödevler Neufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı BilgileriNeufert, E. - Yapı Tasarımı Bilgileri
Sınavlar Uygulama ve Teorik
Materyal Diğer Uygulama ve Teorik
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri