Ders Adı Dekoratif Süsleme Teknikleri
Ders Kodu MDS-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dekoratif Dokumanın Tarihçesi, Dekoratif dokumada kullanılan tezgahlar, aletler ve malzemeleri ayarlamak ve dokumaya hazırlamak, Hangi tür dekoratif dokuma yapılacaksa ona uygun işlem basamaklarını takip etme, Dokuma iplerini hazırlama işlemi. Çözgünün yada yapılacak dokuma türüne göre iplerin tezgaha yada dokuma gerecine takılması ve ayarlanması, Yapılacak dokuma türüne göre düğüm, atkı yada örme çeşitlerinin öğretilmesi, Dokunma sırasında dikkat edilecek hususlar, meydana gelebilecek hatalar ve onların giderilmesi yöntemleri, Dokuma yapımına hazırlık, Dokuma yapımına başlanması, Dokuma yapımına devam edilmesi, Dokumanın bitirilmesi, Dokumanın dekoratif kullanım alanına göre yerleştirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı 1-Öğrencinin, dekor olarak kullanılan ve süslemeye yarayan dekoratif dokumalar konusunda uzmanlaşmasını sağlamak. 2-Farklı dekor uslupları hakkında bilgi sahip olması amaçlanmıştır. 3-Türk Dokuma sanatı ile ilgili genel bilgiler edinerek bu alandaki yayınları tanıması hedeflenir.
No Dersin Kazanımları  
1 Türk Dekoratif Dokuma çeşitleri ve tekniklerini öğrenir.
2 Farklı dekoratif dokuma uygulamaları yapabilir.
3 Farklı dekoratif Dokuma örnekleri tasarlayabilir.
4 Dekoratif süslemenin farklı alanları hakkında bilgi sahibi olur.
5 Dekoratif amaçlı düz dokumalar yapabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dekoratif Dokumanın Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2005
2 Dekoratif dokumada kullanılan tezgahlar, aletler ve malzemeleri ayarlamak ve dokumaya hazırlamak.
  Ön Hazırlık: Belkıs ACAR., Kilim, Cicim, Zili, Sumak Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982
3 Hangi tür dekoratif dokuma yapılacaksa ona uygun işlem basamaklarını takip etme.
  Ön Hazırlık: Abdullah Gülcemal – Halı ve Desen Teknolojisi- Tuğra Ofset- Isparta,1997
4 Dokuma iplerini hazırlama işlemi. Çözgünün yada yapılacak dokuma türüne göre iplerin tezgaha yada dokuma gerecine takılması ve ayarlanması.
  Ön Hazırlık: Abdullah Gülcemal – Halı ve Desen Teknolojisi- Tuğra Ofset- Isparta,1997
5 Yapılacak dokuma türüne göre düğüm, atkı yada örme çeşitlerinin öğretilmesi.
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
6 Dokunma sırasında dikkat edilecek hususlar, meydana gelebilecek hatalar ve onların giderilmesi yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
7 Dokuma yapımına hazırlık
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
8 Dokuma yapımına başlanması
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
9 Dokuma yapımına devam edilmesi
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
10 Dokuma yapımına devam edilmesi
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
11 Dokuma yapımına devam edilmesi
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
12 Dokumanın bitirilmesi.
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
13 Dokumanın dekoratif kullanım alanına göre yerleştirilmesi.
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
14 Dokumanın dekoratif kullanım alanına göre yerleştirilmesi.
  Ön Hazırlık: Çetin Aytaç – El dokumacılığı – Milli Eğitim Basımevi – İstanbul, 1997
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 1
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 1
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 1
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 2
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türk Halı Sanatı Türk Dokuma Sanatı ile ilgili kitap ve dijital kaynaklar.
Diğer Kaynaklar Türk Halı Sanatı Türk Dokuma Sanatı ile ilgili kitap ve dijital kaynaklar.
Materyal
Dökümanlar Türk Halı Sanatı Türk Dokuma Sanatı ile ilgili kitap ve dijital kaynaklar.
Ödevler Dekoratif süsleme için kullanılan dokuma çeşitleri hakkında araştırma.
Sınavlar Teorik
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri